ІX Всеукраїнська науково-практична конференція «Перший крок у науку»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

ІX Всеукраїнська науково-практична конференція «Перший крок у науку»

7 – 8 квітня 2014 року в Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться ІX Всеукраїнська науково-практична конференція «Перший крок у науку»

До участі в роботі конференції запрошуються студенти, магістранти та молоді дослідники

Робота конференції відбуватиметься за такими напрямами:

І. Психолого-педагогічні науки.
ІІ. Філологічні науки.
ІІІ. Соціо-гуманітарні науки.
IV. Природничо-математичні науки.
V. Економічні науки.
VI . Фізичне виховання та спорт, фізична реабілітація.

Оргкомітет до 25 березня 2014 р. приймає статті обсягом 5 – 6 сторінок (українською або російською мовою) по електронній пошті (шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, таблиці або рисунки – не більше двох, усі поля – 2 см).

Зміст статті викладається за планом: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання цієї проблеми та на які спирається автор

Інформація про УДК розташовується у верхньому лівому кутку без відступів (шрифт нежирний). Назва статті друкується великими літерами посередині жирним шрифтом, на наступній строчці прізвище та ініціали автора маленькими літерами посередині. Далі назва нав

Усі структурні підрозділи статті визначаються жирним шрифтом.

Матеріали, оформлені без дотримання вказаних вимог, друкуватися не будуть.

Разом зі статтею подаються:

- авторська довідка (прізвище, ім’я, по батькові, місце навчання, інформація про наукового керівника, повна поштова адреса, телефон, E-mail); - копія квитанції про переказ (відсканована та прикріплена до файлу); - рецензія доктора або кандидата наук

Матеріали конференції та квитанцію про оплату надсилати на електронну адресу секретаря конференції: oelenskaya@mail.ru. Тел. 095-694-87-49 Єленська Ольга Володимирівна.

Вартість публікації для студентів, співробітників ЛНУ становить 70 грн., для всіх інших учасників – 150 грн. (з урахуванням поштових витрат). На одну статтю надсилається один збірник статей.

Реквізити для оплати публікації через відділення Приватбанку: номер карти 5457092303966125.

Коментарі

Re: ІX Всеукраїнська науково-практична конференція «Перший ...

На мою думку, Всеукраїнська науково-практична конференція «Перший крок у науку» це чудова нагода для молодих науковців обмінятись новими враженнями і дослідженнями різних напрямів науки.