Інформатиза́ція суспі́льства

Інформатизація суспільства — це високоорганізований соціально-економічний і науково-технічний процес розробки та створення сприятливих умов для задоволення інформаційних потреб суспільства завдяки використанню інформаційних ресурсів.
Інформатизація торкнулася всіх сфер людського життя. Нові інформаційні технології відкривають наступну сторінку в розвитку науки і життя наукового суспільства в цілому. Електронна пошта, комп'ютерні конференції забезпечують можливість тісного контакту вчених, інтенсивного обговорення проблем, що цікавлять. Інформатизація наукових досліджень — це реалізація комплексу заходів, направлених не забезпечення повного і своєчасного отримання достовірних знань про об'єкти досліджень.
Основні напрямки інформатизації суспільства:

1) формування та розвиток індустрії інформатики;
2) модернізація управлінських структур;
3) перебудова соціальних структур;
4) комплексування інформаційних зв'язків;
5) формування людського потенціалу.

Fields: