Міжнародна наукова конференція "Філософські виміри сучасної соціальної реальності"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Інститут філософії ім. Г.Сковороди Донецького національного університету, Донецька обласна державна адміністрація запрошують на міжнародну наукову конференцію "Філософські виміри сучасної соціальної реальності"

[b]Наукові напрямки:[/b]
- Філософські засади досліджень трансформаційних процесів в українському соціумі
- Епістемічні виміри соціальної реальності
- Проблеми соціальної та культурної ідентичності
- Раціональність та ірраціональність сучасного соціуму
- Філософія комунікації в епоху глобалізації
- Ґендерні проблеми українського суспільства та формування паритетної демократії в Україні
- Проблеми викладання філософії та соціальних дисциплін в країнах пострадянського простору

[b]Робочі мови:[/b] українська, російська, англійська.

[b]Остання дата подачі матеріалів:[/b] 1 березня 2011 р.

Заявку на участь у конференції разом із текстом доповіді просимо надіслати на електронну скриньку.

Увага: оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають тематиці конференції та вимогам до оформлення статей.

Оргвнесок: 100 грн. (вноситься при реєстрації).
Публікація статей планується після проведення конференції.
Проїзд і перебування в Донецьку – за рахунок учасників конференції.

Контактна особа: Тетяна Андреєва, Наталія Ємельянова, Володимир Попов, Олена Андрієнко.

Заявка на участь повинна містити:
Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)
Назва ВНЗ, місто
Науковий ступінь, вчене звання, посада
Назва доповіді
Напрям, до якого відноситься доповідь (з перелічених в оголошенні)
Електронна адреса
Телефони

Вимоги до оформлення текстів доповідей: мови українська, росiйська, англійська, обсяг до 3 cторінок, шрифт Times New Roman, формат RTF, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5.

[b]E-майл:[/b] philosophy.dep@donnu.edu.ua
[b]Адреса оргкомітету:[/b] 83001, м. Донецьк, вул. Університетська, 24, Кафедра філософії Донецького національного університету