Всеукраїнська інтернет-конференція "Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіонів України"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

[b]Мета конференції:[/b] презентація наукових досягнень та ідей, визначення принципових положень створення ефективного фінансово-економічного механізму інноваційно-інвестиційної модернізації й розвитку національної економіки як цілісної системи її регіонів.

[b]НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: [/b]
[list][*] теоретико-методологічні й організаційно-правові засади посилення ролі органів місцевого самоврядування в становленні постіндустріального суспільства і соціально-економічного розвитку регіонів: проблеми, шляхи їх вирішення, зарубіжний досвід;
[*] інноваційно-інвестиційний розвиток продуктивних сил регіонів та підприємницьких формувань;
[*] оптимізація регіональної структури виробництва та управління в умовах євроінтеграційних процесів;
[*] економічне зростання та розвиток людського й соціального капіталу;
[*] вдосконалення трудових відносин, мотивації праці та становлення громадського суспільства;
[*] фінансово-економічні аспекти розвитку регіонів в умовах економічної кризи;
[*] проблеми й технології ефективного менеджменту;
[*] ефективні стратегії маркетингу на сучасному етапі;
[*] методологія аналізу й особливості обліку та аудиту соціально-економічного розвитку територій;
[*] економіко-математичне моделювання розвитку регіонів;
[*] соціально-гуманітарні проблеми регіонів. [/list]

До участі в роботі конференції запрошуються науковці, фахівці органів державної влади, установ, організацій та підприємств, викладачі, докторанти і аспіранти.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

[b]УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ [/b]

Для участі у конференції потрібно до 16 жовтня 2009 р. надіслати оргкомітету (за допомогою електронної або звичайної пошти) пакет таких документів:
1. Заявка на участь у конференції згідно зі зразком.
2. Текст тез в електронному вигляді та на паперовому носії згідно зі зразком оформлення.
3. Копія документа про сплату участі у конференції.
Назва файлу публікації повинна містити прізвище автора (першого співавтора), наприклад: Петренко.dос.
Максимальний обсяг публікації становить дві сторінки.
[b]Організаційний внесок[/b] кожного з учасників (за організаційні витрати, розміщення матеріалів конференції на сайті, їх публікацію у збірнику і поштові витрати) складає [b]50 грн.[/b]

[b]АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ: [/b]
Дніпропетровська державна фінансова академія,
вул. Аржанова, 12, м. Дніпропетровськ, Україна, 49083.
Контактні телефони: (+38-0562) 36-78-44, 36-75-50, факс 35-02-75.
www.dsfa.dp.ua
З усіх питань участі у конференції звертатися до Чуйко Ольги Олександрівни:
E-mail - niv@dsfа.dp.ua сл. тел. +38056-721-98-80 * 109,

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon nauka_inf_list16-26112009.doc49 КБ