відгук на автореферат

Шановна наукова спільното!
У вересні відбудеться захист дисертації на тему " Громадянська культура державних службовців як чинник демократизації українського суспільства ".
АНОТАЦІЯ

Сибиряков С. О. " Громадянська культура державних службовців як чинник демократизації українського суспільства ". – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 – теорія та історія державного управління. – Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010.

У дисертації розглянуто загальну теорію громадянської культури, розкрито зміст, категорії, методологічні принципи понять “соціальний капітал”, “соціальні медіа”, “соціальні мережі”. Визначено сутність змін громадянської культури державного апарату в умовах глобалізації і соціальної самоорганізації; зв’язок громадянської культури, соціальних мереж і соціального капіталу. На цій основі запропоновано підхід, що полягає в формуванні громадянської культури державних службовців засобами громадянської освіти і соціальних медіа. Дослідження ґрунтується на літературних джерелах, досвіді державного управління України та інших країн, даних соціологічного дослідження психосоціального культурного середовища представників державної служби в Україні, аналізу політичних дискусій у соціальних медіа.
Ключові слова: державне управління, державні службовці, громадянське суспільство, громадянська культура, соціальна самоорганізація, громадянська освіта, соціальні мережі, соціальний капітал, соціальні медіа.
Якби когось зацікавила тема і хтось із докторів наук хотів би дати відгук на автореферат, напишіть будь ласка на
sybyriakov@gmail.com

Forums: 

Fields: