Щорічна всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні інформаційні технології в економіці, менеджменті та освіті"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

З метою обміну досвідом між українськими закладами освіти, науково-дослідними інститутами, підприємствами і фірмами, та впровадження нових інформаційних технологій в галузі економіки, менеджменту і освіти Львівська філія Європейського університету на базі кафедри математики та комп’ютерних дисциплін проводить щорічну всеукраїнську науково-практичну конференцію “Сучасні інформаційні технології в економіці, менеджменті та освіті” (СІТЕМ-2010).
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у конференції, яка відбудеться 12 листопада 2010 року в приміщенні Львівської філії університету.
Тематика конференції (секцій)
• навчально-методичні основи ІТ-навчання, обмін досвідом в ІТ-навчанні;
• нові інформаційні технології управління, проблеми підготовки та перепідготовки ІТ-спеціалістів;
• теорія прийняття оптимальних рішень в економіці, техніці, підприємництві і бізнесі;
• математичне моделювання інформаційних, економічних і соціальних процесів, інформаційні технології в економіці;
• проблеми застосування інформаційних систем і їх роль в управлінні економікою.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Організаційний внесок: оплата за участь у конференції нараховується у розмірі 15 грн. за кожну повну сторінку тексту тез статті. Оплата проводиться готівкою при реєстрації учасників конференції. Початок роботи конференції: 12 листопада о 13:00 у приміщенні Львівської філії Європейського університету (м. Львів, вул. С.Кушевича, 5).
Реєстрація учасників конференції відбудеться: 12 листопада 2010 р. в аудиторії 401 з 9:00 до 12:00.
У роботі конференції беруть участь викладачі та наукові працівники вищих закладів освіти, бізнесмени і підприємці України.

Матеріали на конференцію необхідно надсилати до 5 листопада 2010 р. за адресою: 79019, Україна, Львів, вул. С.Кушевича, 5, Львівська філія Європейського університету, або електронною поштою conf_eu_lviv@ukr.net (в рядку subject потрібно вказати: сonf).
Для демонстрації програмних продуктів у залі проведення конференції наявна сучасна комп’ютерна техніка і оргтехніка.

Вимоги до оформлення публікацій
Тези доповідей (до 5 сторінок) українською, російською, англійською мовами подаються окремими файлами у форматі *.doc (набрані в редакторі MS Word) і включають в себе:
• заголовок (12 pt., напівжирний, по центру);
• ініціали та прізвище авторів (12 pt, курсив, напівжирний, по центру, відступ 12 pt зверху і 6 pt знизу);
• посаду і організацію, науковий ступінь та звання авторів (10 pt, курсив, по центру);
• телефони, факс, e-mail, адреси веб-сайтів; (10 pt, по центру)
• анотація українською, максимум 5 речень (11 pt, курсив, вирівнювання по ширині, відступ 6 pt зверху і знизу);
• текст (11 pt);
Шрифт: Times New Roman, міжрядковий інтервал – одинарний. Абзацний відступ – 1 см.
Параметри сторінок: розмір паперу А5, всі поля по 1,7 см.
Малюнки виконуються, по можливості, векторною графікою; скановані малюнки подаються з роздільною здатністю 300 dpi.
Формули виконуються в Microsoft Equcation або MathType.