Міжнародна наукова конференція «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Організатор: ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ
[b]Наукові напрями конференції:[/b]
[list]
[*]Методологічні та теоретичні проблеми культурології і соціальних комунікацій
[*]Українська культура в системі міжетнічних комунікацій: історія, теорія, практика
[*]Моделі міжкультурної комунікації в умовах глобалізації
[*]Філософські та соціально-політичні виміри сучасної культури
[*]Соціально-педагогічні аспекти формування культури особистості
[*]Соціально-комунікаційні виміри буття сучасного мистецтва
[*]Документально-комунікаційні системи суспільства: стратегії, теорії, інновації
[*]Соціально-комунікаційні технології глобального соціокультурного простору
[*]Теоретичні та прикладні проблеми розвитку мас-медійних комунікацій
[*]Мова та література в контексті геокультурних змін
[*]Гуманітарна освіта в умовах сучасних соціокультурних трансформацій
[/list]

Під час конференції будуть проведені методологічні семінари, міжсекційні засідання, «круглі столи», тренінги.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Умови подання матеріалів до публікації:

Відповідно до тематики конференції просимо надіслати тези доповідей з диском до 1 листопада 2011 року. Матеріали приймаються в друкованому та електронному вигляді: обсяг 2-3 сторінки, формат А-4, поля 20/20/20/20 мм, шрифт Times New Roman 14, інтервал – 1,5. Ініціали та прізвище автора (співавторів) подаються в правому верхньому куті сторінки. З наступного абзацу по центру – назва доповіді великими літерами двома мовами (українською або російською та англійською). Через 2 інтервали по ширині листа – тези.

На окремій сторінці в заявці про участь у конференції необхідно подати інформацію про автора. Відповідальність за редагування та достовірність інформації несе автор роботи. Оргкомітет залишає за собою право відбору тез доповідей.

Фінансові умови участі в конференції:

Організаційний внесок (видання збірника матеріалів конференції, програми конференції, поштові витрати, проведення культурної програми) становить 85 грн.

Реквізити для внесення платежу:

Харківська державна академія культури

КОД 30036001

Банк: ГУДКУ в Харківській області

МФО 851011

Р/рахунок 31254277220233

Призначення платежу:0000, прізвище, ім’я, по батькові, на проведення конференції.

Проживання в гуртожитку чи готелі є платним.

Реєстрація учасників конференції – 8 грудня з 9.00 до 11.00 на другому поверсі головного корпусу ХДАК.

Відкриття конференції – 8 грудня об 11.00 в Малій залі (ауд. №23)
З усіх питань звертатися до оргкомітету за адресою:
61057, м. Харків, Бурсацький узвіз, 4, Харківська державна академія культури, редакційно-видавничий відділ
Контактний телефон:
(057) 731-13-88 – редакційно-видавничий відділ ХДАК

E-mail: rvv2000@mail.ru

http://www.ic.ac.kharkov.ua/Nauk_rob/KSK-2011.html