Международная научная конференция MicroCAD / Секцiя №4 - Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування