ЛММГО "Пантеон Наук"

Основні цілі ЛММГО "Пантеон Наук":

* забезпечення молодих науковців можливостями ефективного обміну інформацією і досвідом;
* представлення та захист інтересів молодих науковців, які є членами ЛММГО "Пантеон Наук", на всіх рівнях зовнішніх відносин;
* розширення зв'язків з вищими навчальними закладами, громадськими організаціями, фондами, як в Україні так і за кордоном;
* налагодження зв'язків з підприємствами в Україні та за її межами з метою сприяння працевлаштуванню молодих спеціалістів;
* забезпечення взаємовигідного та максимально ефективного використання інформаційних, інтелектуальних та інших ресурсів Організації її членами та партнерами;
* набуття вмінь і навичок, необхідних для активної участі у розбудові громадянського суспільства в Україні. ЛММГО "Пантеон Наук"

Forums: