Конференція «ПРИРОДНИЧІ МУЗЕЇ ТА ЇХ РОЛЬ В ОСВІТІ І НАУЦІ»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Шановні колеги !

Навчально-науковий інститут «Інститут геології» КНУ імені Тараса Шевченка разом з
Національним науково-природничим музеєм НАН України
запрошує Вас прийняти участь у науковій конференції

«ПРИРОДНИЧІ МУЗЕЇ ТА ЇХ РОЛЬ В ОСВІТІ І НАУЦІ»

Конференція відбудеться 27-30 жовтня 2015 р. у Навчально-науковому інституті
«Інститут геології» КНУ імені Тараса Шевченка за адресою: м.Київ 03022, вул. Васильківська, 90.

Організаційний комітет (e-mail: museumnaturalhistory@gmail.com )

Вижва Сергій Андрійович – голова, д.г.н., проф, проректор з наукової роботи КНУ ім. Тараса Шевченка
Михайлов Володимир Альбертович – заступник голови, д.г.н., проф., директор Навчально-наукового інституту «Інститут геології» КНУ імені Тараса Шевченка
Нестеровський Віктор Антонович – заступник голови, д.г.н., проф., директор Геологічного музею КНУ ім. Тараса Шевченка
Деревська Катерина Ігорівна – заступник голови, д.г.н., завідувач Геологічним музеєм ННПМ НАНУ.
Члени оргкомітету

Гожик П.Ф. – д.г.-м.н., академік НАНУ, директор ІГН НАНУ, м. Київ
Пономаренко О.М. – д.г.н., чл. кор. НАНУ, директор ІГМР НАНУ ім. М.П. Семененка, м. Київ
Ємельянов І.Г. – д.б.н., чл. кор. НАНУ, директор ННПМ НАНУ, м. Київ
Селецький Анжей – д.г.н., проф. Вроцлавського університету, Польща
Чорнобай Ю.М. – д.геогр.н. директор науково-природничого музею НАНУ, м. Львів
Загороднюк П.О. – к.г.-м.н., президент ВГО «Спілка геологів України», м. Київ,
Коженевський С.Р. – директор ТОВ «Водоспад», м. Київ.
Секретар
Волконська Людмила Олександрівна: (044)259-70-33, E-mail: nesterovski@univ.kiev.ua

Напрямки конференції:

1. Історія природничих музеїв і персоналій.
2. Фундаментальні і прикладні наукові дослідження в природничих музеях.
3. Музейні колекції: створення, типізація, паспортизація, облік, експонування.
4. Експертиза музейних колекцій та оцінка їх вартості.
5. Геологічні пам`ятки та геотуризм.
6. Камінь в мистецтві, архітектурі, археології.
7. Бази даних та сучасні методи організації музейної справи.
8. Геологічні депозитарії.
Робоча мова конференції: українська, англійська, російська.

Формат роботи конференції передбачає усні (до 20 хв.) та стендові доповіді. Планується видання збірника матеріалів до початку конференції. Вимоги до тезисів, умови регістрації та відомості про розміщення будуть повідомлені пізніше.

ФОРМА ПОПЕРЕДНЬОЇ РЕЄСТРАЦІЇ / PRE-REGISTRATION FORM
https://docs.google.com/forms/d/14Z6gsSbkSYB_fbBc49cmSVRzX7GGXEZF_Dcv6AXIHTw/viewform