Кафедра “Мультимедійних інформаційних технологій і систем” НТУ ХПІ

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Кафедра “Мультимедійних інформаційних технологій і систем” НТУ ХПІ навчає студентів за напрямом “Акустотехніка“: 6.050803 та спеціальності “Аудіо-, відео-та кінотехніка”

Кафедра забезпечує сучасний рівень підготовки в області інформаційних технологій. Теоретичні знання та практичні навички, які отримані випускниками кафедри під час навчання, забезпечують їм стійкий попит на сучасному ринку праці. Випускники кафедри знаходять своє застосування в різних сферах діяльності. Вони здатні на високому професійному рівні вирішувати складні завдання, які вимагають висококваліфікованих фахівців з інформаційних технологій в науці, культурі та бізнесі.

http://web.kpi.kharkov.ua/mits/pro-kafedru/