ІІІ Всеукраїнська наукова конференція германістів «Германістика у ХХІ столітті: когнітивна, соціо- та прагмалінгвістика»

Розділ: 

Галузь: 

Конференція відбудеться 5 квітня 2014 року у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна. У заході візьмуть участь представники зарубіжних країн.

Організатор конференції: кафедра німецької філології та перекладу факультету іноземних мов.

До початку конференції планується видання збірки тез з можливою їх розсилкою поштою.

Напрямки роботи конференції:

Когнітивна лінгвістика ХХІ століття: концепти, когнітивні метафори, фреймове моделювання, картина світу.
Дискурси ХХІ століття: інтернет, медіа, реклама, PR, політичний дискурс.
Маргіналії мовлення ХХІ століття: молодіжний сленг, професійний жаргон, гендерні особливості мовлення.
Прагмалінгвістика ХХІ століття: мовленнєві акти, стратегії і тактики дискурсу, непряма комунікація.
Літературознавство ХХІ століття: історичний дискурс, постколоніальна критика, гендерні студії.

Подання матеріалів: до 1 лютого 2014 року.