II Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Географічні і геоекологічні дослідження в Україні та суміжних територіях»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у II Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Географічні та геоекологічні дослідження в Україні та суміжних територіях», яка відбудеться 1 – 7 квітня 2013 року на географічному факультеті Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського.

Робота конференції буде проходити за наступними секціями:
1. Фізична географія (палеогеографія, геоморфологія, метеорологія, кліматологія, гідрологія, ґрунтознавство, біогеографія, ландшафтознавство, океанологія);
2. Суспільна географія та туризм;
3. Геоекологічні і конструктивно-географічні дослідження.
4. Геоінформатика, землевпорядкування та кадастр
5. Методика викладання географії та екології. Історія географічних і геоекологічних досліджень
6. Відновлювана енергетика та сталий розвиток (англомовна секція)
До початку конференції передбачається видання збірника наукових статей.

Наукова рада конференції
Вахрушев Борис Олександрович, д.г.н., професор, декан географічного факультету, зав. кафедрою загального землезнавства та геоморфології ТНУ ім. В.І. Вернадського – голова;
Скребець Григорій Миколайович, к.г.н., доцент кафедри фізичної географії та океанології, заст. декана з наукової роботи географічного факультету ТНУ ім. В.І. Вернадського – заст. голови;
Багрова Людмила Олександрівна, к.г.н., доцент кафедри геоекології Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського;
Бержанський Володимир Наумович, д.ф.-м.н., професор, зав. кафедрою експериментальної фізики, зав. кафедрою ЮНЕСКО «Відновлювана енергетика та сталий розвиток»;
Бобра Тетяна Валентинівна, к.г.н., доцент кафедри геоекології Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, вчений секретар кафедри ЮНЕСКО «Відновлювана енергетика та сталий розвиток» ТНУ ім. В.І. Вернадського;
Боков Володимир Олександрович, д.г.н., професор, зав. кафедрою геоекології Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського;
Драган Новела Олексіївна, к.с-г.н., доцент кафедри геоекології Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського;
Кузнєцов Михайло Васильович, к.г.н., доцент кафедри економічної та соціальної географії ТНУ ім. В.І. Вернадського;
Личак Олександр Іванович, к.г.н., доцент кафедри геоекології Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, заст. директора по науці ДП Науковий центр заповідної справи Міністерства екології та природних ресурсів України;
Мазінов Алім Сеїт-Аметович, к.т.н., доцент фізичного факультету ТНУ ім. В.І. Вернадського;
Позаченюк Катерина Анатоліївна, д.г.н., професор, зав. кафедрою фізичної географії та океанології ТНУ ім. В.І. Вернадського;
Сахнова Наталія Степанівна, к.г.н., доцент кафедри економічної та соціальної географії ТНУ ім. В.І. Вернадського;
Швець Олександра Борисівна, к.г.н., доцент кафедри економічної та соціальної географії ТНУ ім. В.І. Вернадського;
Яковенко Ірина Михайлівна, д.г.н., професор, зав. кафедрою туризму ТНУ ім. В.І. Вернадського.

Організаційний комітет
Скребець Г.М. (голова), Горбунов Р.В. (заст. голови), Горбунова Т.Ю. (секретар), Бесєдіна Е.Е., Бобилєва Т.Ю., Власова А.М., Вольхін Д.А., Гапон С.В., Логвиненко Е.Е., Рудик О.М., Прокопов Г.А., Шамрай Н.В., Шумських М.М.

Контрольні дати:
1. Подача заявок, статей і квитанції про оплату – до 15.02.2013 р.
2. Проведення конференції – 01 – 06 04. 2013
3. Екскурсія – 07.04.2013 р.
Роботи, надіслані пізніше зазначених термінів, або ті, що не відповідають вимогам оформлення, а також роботи, по яких не будуть оплачені вчасно орг. внески не будуть брати участь у конференції.

Вимоги до оформлення статей
Обсяг статті – 3 – 5 сторінок формату А4, набраних у редакторі MS Word 2003 через 1 інтервал шрифтом Times New Roman 14 пт Всі поля по 2 см. На першому рядку друкується УДК (вирівнювання по лівому краю, шрифт 14, жирний курсив). На наступному рядку пишеться назва статті (вирівнювання по центру, заголовними жирними літерами, розмір шрифту 14). На наступному рядку – Прізвище І.Б. автора (вирівнювання по центру, жирний курсив, розмір шрифту 14). На наступному рядку – місце навчання або роботи, місто, країна (вирівнювання по центру, жирний курсив, розмір шрифту 14). На наступному рядку – e-mail (вирівнювання по центру, курсив, розмір шрифту 14). Далі через рядок набирається текст тез (вирівнювання по ширині, розмір шрифту 14).
Таблиці, ілюстрації та формули вставляються в тексті. Підписи до рисунків оформляються 14 шрифтом, по центру курсив.
Список літератури оформлюється 12 шрифтом, одинарним інтервалом, вирівнювання по ширині. Назва Список літератури набирається 12 шрифтом на наступному рядку після основного тексту. Форматування – напівжирний курсив. Оформлення бібліографічного опису здійснюється відповідно до вимог ВАК України (форма 23).

Обсяг статті з урахуванням назви і списку літератури не повинен перевищувати 5 сторінок!
Кращі роботи будуть рекомендовані до публікації в журналі зі списку ВАК України з географічних наук
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Організаційний внесок
Розмір орг. внеска становить 250 грн. (25 євро для іноземних учасників) і включає в себе витрати на організацію конференції, видання збірки статей, матеріали учасника, розсилку, кава-брейк. Оплата проїзду, проживання та харчування учасників конференції, а також участь у додатковій програмі (банкет, екскурсія) оплачується додатково при реєстрації. Оплата орг. внеску здійснюється шляхом поштового переказу за адресою: 95007 м. Сімферополь, пр-т Ак. Вернадського, 4, кафедра геоекології на ім'я Горбунова Романа В'ячеславовича.

Проживання
Проживання учасників можливо в готелях м. Сімферополя. Орг. комітет готовий надати допомогу в наданні інформації про вартість номерів і контактах готелів.

Контакти
Заявку на участь, статті, копії про оплату орг. внеску прохання надсилати за адресою: geokonferenciya@ukr.net. За всіма виникаючими питаннями можна також звертатися на вказану адресу, або по телефону +380955534258 (Горбунова Тетяна Юріївна)

Чекаємо Вас на нашій конференції!

Будемо вдячні за поширення даної інформації серед своїх колег!