Факультет «Комп’ютерні та інформаційні технології» НТУ ХПІ

Розділ: 

Галузь: 

Ключові слова та терміни: 

Факультет «Комп’ютерні та інформаційні технології» НТУ ХПІ був утворений в 2002 році у відповідь на нагальні потреби науково – технічного прогресу в напрямку сучасних інформаційних технологій в різних сферах людської діяльності . До складу факультету увійшли кафедри, які вже на протязі багатьох років вели підготовку фахівців в області розробки та застосування засобів комп’ютерної та мікропроцесорної техніки та програмного забезпечення, як прикладного, так і спеціалізованого. Одна з кафедр (кафедра «Обчислювальна техніка та програмування») є однією із основоположників розробки засобів обчислювальної техніки в Україні. Кафедри, що ввійшли до складу факультету, накопичили великий досвід щодо розробки та застосування сучасних інформаційних технологій, комп’ютерної та мікропроцесорної техніки, програмного забезпечення при використанні різного рівня мов програмування, застосування сучасних математичних методів і пакетів прикладного програмного забезпечення для дослідження та проектування складних систем управління різними технологічними, соціальними та економічними об’єктами.

http://web.kpi.kharkov.ua/cit/uk/