Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному універ. 2007

Розділ: 

Завершується реєстрація для участі у конференції «Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті: методологія, досвід, перспективи» 2007. www.pptu2007.org.ua

П'ята Міжнародна науково-методична конференція «Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті: методологія, досвід, перспективи» 2007
Конференція відбудеться 25-26 жовтня 2007 р. у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ»).

Організатори запрошують науковців, викладачів, методистів взяти участь у конференції. За підсумками роботи буде опубліковано матеріали конференції та підготовлено компакт-диск. Під час роботи конференції планується організація виставки психолого-педагогічної літератури, демонстрація навчальних комп’ютерних програм та навчальних курсів для дистанційної освіти, проведення майстер-класів.

ПРОБЛЕМИ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ НА КОНФЕР

ПРОБЛЕМИ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ НА КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Інтеграційні процеси у системі вищої технічної освіти європейських країн

2. Психолого-педагогічне забезпечення розвитку особистості викладача технічних дисциплін

3. Впровадження кредитно-модульної системи організації навчання у вищій технічній школі

4. Інформаційно-комунікаційні технології у навчальному процесі вищої технічної школи

5. Післядипломна педагогічна освіта викладачів технічного університету

____________________________________
Наукові публікації Лабораторії СЕТ: www.setlab.net
Система дистанційного навчання FreshKnowledge: http://edu.setlab.net
FreshKnowledge Semantic CMS: www.FreshKnowledge.net

Наукові публікації Лабораторії СЕТ: www.setlab.net
Портал знань - знання повинні бути доступними: www.znannya.org
FreshKnowledge Semantic CMS: www.FreshKnowledge.net