Всеукраїнська студентська науково-практична конференція ІСТОРІЯ НАУКИ - МАЙБУТНЬОМУ ВЧИТЕЛЕВІ '2014

10 – 11 квітня 2014 року
м. Умань
Всеукраїнська студентська науково-практична конференція

ІСТОРІЯ НАУКИ - МАЙБУТНЬОМУ ВЧИТЕЛЕВІ ' 2014
«ІСТОРІЯ НАУКИ У ВИЩІЙ ТА СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ»

10 – 11 квітня 2014 року

Робота конференції планується за такими тематичними напрямками:

1. Географічні дослідження у діяльності вищої та середньої школи України
2. Історія хімічної науки: постаті, ідеї, відкриття
3. Просторово-часовий аналіз розвитку біології у підготовці молодих освітян та науковців
4. Історія математики у вищих та середніх навчальних закладах.
5. Становлення та розвиток методичної системи навчання інформатики в школах та ВНЗ
6. Історичні аспекти розвитку фізичної і астрономічної освіти та науки
7. Актуальні проблеми технологічної та професійної освіти: погляд молодих дослідників
Тематика секцій буде сформована після одержання матеріалів від учасників конференції.

Мова конференції – українська

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Організаційний внесок з кожного учасника – 150 грн. (130 грн. + 20 грн. – пересилання матеріалів) Оргвнесок планується витратити на опублікування тез і організаційне забезпечення конференції. Витрати на харчування, проживання, транспорт, культурну програму учасники конференції забезпечують самостійно. Оплата оргвнеску здійснюється поштовим переказом на адресу – Шудрі Альоні Василівні, кафедра вищої математики, УДПУ, вул. Садова, 2, м. Умань, Черкаська обл., 20300.

Для участі у роботі конференції необхідно надіслати на адресу оргкомітету такі матеріали:

 • Заявку на участь у конференції (звичайною поштою і на Е-mail:).
 • Матеріали доповіді – (1 друк. варіант звичайною поштою і на E-mail:).
 • CD-R з електронним варіантом матеріалів (звичайною поштою).
 • Копію квитанції про оргвнесок (звичайною поштою і на E-mail:).

  Важливі дати:

 • Подання заявки з матеріалами на адресу оргкомітету та сплата оргвнеску - до 14 лютого 2014 р.
 • Повідомлення про прийняття доповіді та розсилання запрошень на конференцію - до 15 березня 2014 р.

  ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

  Обсяг тез становить дві повні сторінки (без нумерації), текстовий редактор Microsoft Word 97-2003, формат аркуша – А4. Межі сторінки: зліва, справа, зверху, знизу – 2 см. Шрифт - Times New Roman Cyr 14, схеми та малюнки виконують прив’язкою до тексту, згруповані та у відповідному масштабі.
  Заголовок статті друкують посередині великими літерами (напівжирний). Пропустивши 1,5 міжрядковий інтервал, по центру зазначають з одиничним міжрядковим інтервалом курсивом ініціали та прізвище автора; окремим рядком - курс, назву спеціальності; на наступному рядку - науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали наукового керівника; з нового рядка – назва установи (без абревіатур), місто. Відстань між відомостями про установу та текстом доповіді дорівнює 1,5 міжрядковому інтервалу. Текст, вирівняний у ширину, друкується з одиничним міжрядковим інтервалом.
  У кінці тексту доповіді з одиничним міжрядковим інтервалом обов’язково вказується список літератури (не більше 5-7 джерел, посилання в тексті на кожне джерело обов’язкове, наприклад, [5, с.27]).

  Адреса оргкомітету:

  Оргкомітет конференції
  " Історія науки
  майбутньому вчителеві – 2014",
  кафедра вищої математики,
  Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
  вул. Садова, 2,
  м. Умань,
  Черкаська обл.
  20300

  E-mail: udpu-kafedramatemat@rambler.ru

 • Forums: 

  Fields: