Всеукраїнська науково-практична конференція "Біологічні дослідження"

Розділ: 

Дата події: 

Четвер, 10 Березень, 2016

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
– експериментальна ботаніка та фізіологія
рослин;
– генетика та селекція рослин;
– ландшафтний дизайн та декоративне
рослинництво;
– зоологія та екологія тварин;
– гідробіологія;
– мікробіологія та вірусологія;
– стійкість та розвиток екосистем;
– анатомія, фізіологія та екологія людини;
– біохімія та молекулярна біологія;
– медична біологія;
– клінічна медицина;
– імунологія;
– біотехнологія;
– історія біології, історія медицини;
– сучасні проблеми паразитології;
– природокористування та охорона
навколишнього середовища;
– біологічна та екологічна освіта;
– медико-педагогічні аспекти фізичного
виховання і спорту;
– методика викладання дисциплін
природничого циклу.
Робочі мови конференції: українська, російська,
англійська. Форма участі в конференції: заочна.
Передбачено публікацію тез доповідей у збірнику
конференції, який буде виданий до початку роботи
конференції. Матеріали будуть надруковані з
оригіналів – макетів авторів.