VІІ міжнародна наукова конференція «Сучасні тенденції в педагогічній освіті та науці України та Ізраїлю: шлях до інтеграції»

Розділ: 

Дата події: 

Четвер, 27 Жовтень, 2016

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

запрошує Вас взяти участь у
VІІ міжнародній науковій конференції
«Сучасні тенденції в педагогічній освіті та науці
України та Ізраїлю: шлях до інтеграції»,

яка відбудеться 27-28 жовтня 2016 року
До 200-річчя Південноукраїнського національного
педагогічного університету імені К. Д. Ушинського

Робочі секції конференції:

  1. Сучасні технології та інновації в освіті.
  2. Наукові підходи до системи підготовки учителя.
  3. Сучасні концепції професійного становлення учителя нового покоління.
  4. Культурологічний підхід до формування особистості студента.
  5. Психолого-педагогічні підходи підготовки спеціаліста в галузі суспільно-гуманітарних та природничих наук.
  6. Ідеї національного виховання в Україні та Ізраїлі.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, іврит.
Мова статті: англійська

Місце проведення конференції:
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 26.

Запропоновані доповіді буде опубліковано в журналі наукових праць Університетського центру Аріель в Самарії (Ізраїль) за підтримки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.

Для участі у конференції і публікації статті в журналі необхідно відправити оргкомітету наступне:
- заявку на участь у конференції (форма заявки додається);
- текст статті;
- електронну копію квитанції про оплату публікації (оплата проводиться після затвердження статті до друку).
Заявка та стаття надсилаються на адресу: israeliforum2016@mail.ru двома файлами. Назви файлів пишуться тільки латиницею із зазначенням прізвища першого автора. Наприклад: Ivanov_A_article.doc для статті та Ivanov_A_regform.doc для заявки.
Для участі в конференції допускаються лише доповіді/статті, які пройшли попереднє рецензування і допущені оргкомітетом до опублікування.

Вимоги до оформлення статті
- Текст набирається в редакторі Microsoft Word 97 for Windows.
- Формат: А4 (210х297 мм).
- Поля праворуч, ліворуч, вгорі і внизу: 20 мм.
- Шрифт: Times New Roman.
- Розмір шрифту: 14 pt.
- Інтервал між рядками: 1,5.
- Вирівнювання тексту: по ширині (переноси слів не допускаються, між словами допускається тільки один пробіл, табуляцію не застосовувати).
- Абзац: 5 мм.
- Обсяг публікації: 7-10 сторінок. Максимальний розмір статті, включаючи ілюстрації і таблиці: 10 сторінок тексту А4.
- Назву статті не допускається набирати великими літерами.
- Необхідно використовувати "прямі" лапки (не "парні»).
- Необхідно розрізняти символи дефіс і тире (тире відокремлюється з обох сторін пропусками і є довшим за дефіс).
- Стиль тексту Звичайний (Normal). Використання інших стилів не допускається.
- Схеми, графіки, діаграми, формули і таблиці нумеруються та повинні бути складені безпосередньо в текстовому редакторі і розміщені строго в межах розмірів сторінки.
- Таблиці формуються в редакторі таблиць (пункт меню "Таблиця"). Формат таблиць лише книжковий.
- Не рекомендується користуватися автоматичною нумерацією.

Матеріали розміщуються в такій послідовності:
- 1-й рядок: назва статті - шрифт напівжирний прямий, вирівнювання по центру аркуша;
- 2-й рядок: прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання або інший статус учасника - шрифт звичайний курсив, вирівнювання по правому краю;
- 3-тя рядок: посада, назва організації, в якій автор навчається або працює - шрифт звичайний курсив, вирівнювання по правому краю;
- 4-й рядок: місто, країна - шрифт звичайний курсив, вирівнювання по правому краю;
- далі, при необхідності, так само набираються імена, наукові ступені, звання співавторів;
- наступний рядок залишається порожнім;
- під ним набирається анотація на мові статті (англійська) - шрифт звичайний прямий, 14 pt, вирівнювання по ширині;
- під анотацією друкуються ключові слова (5-6 слів), без пропуску рядка - вирівнювання по ширині аркуша (з абзацу), шрифт курсив;
- після анотації один рядок пропускається;
- далі друкується текст статті;
- після тексту статті один рядок пропускається;
- далі через рядок (вирівнювання по центру) References translated and transliterated;
- починаючи з наступного рядка наводиться список літератури латинською транслітерацією. В описі кожного джерела відразу після його НАЗВИ в квадратних дужках вказується ПЕРЕКЛАД НАЗВИ англійською мовою, лише після цього наводяться інші дані про видання (Див. Шаблон розміщення матеріалів в статті). ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Правила транслітерації дивіться на сайті http://dictumfactum.com.ua/ru/infopoint/61-translit;
- першоджерела в списку літератури необхідно розміщувати в алфавітному порядку. Номер посилання в самому тексті друкується в квадратних дужках. При необхідності після коми вказуються конкретні сторінки;
- далі через рядок друкується анотація українською мовою з зазначенням всіх авторів, повної назви статті та ключових слів - вирівнювання по ширині;
- наступний рядок залишається порожньою.
Текст статті повинен бути відкоректований і відредагований.
Текст статті подальшого редагування не підлягає і є оригіналом для опублікування в журналі.
У разі невідповідності матеріалів зазначеним вимогам редактори можуть відправити статтю автору на доопрацювання.
Статті публікуються в авторській редакції. Автори статей несуть всю відповідальність за достовірність інформації, що міститься в них, за відповідність матеріалів нормам законодавства, моралі та етики, їхню професійно-змістовну і методичну коректність, правильність наявних в текстах посилань на інтернет-ресурси та літературу.