Науково-практична конференція "Формування професіоналізму майбутнього фахівця в галузі економіки: методологія, теорія, досвід, проблеми"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

14 квітня 2009 року у коледжі технологій та дизайну Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (ЛНУ) відбудеться Науково-практична конференція "Формування професіоналізму майбутнього фахівця в галузі економіки: методологія, теорія, досвід, проблеми".

Мета конференції - обговорення наукових та практичних проблем, пов’язаних з формуванням професіоналізму майбутнього фахівця в галузі економіки, питань активізації навчання в економічній освіті, підвищення якості економічної освіти, впровадження сучасних теорій та методик навчання в підготовці фахівців економічних спеціальностей, з'ясування шляхів вдосконалення організації та проведення практичної підготовки студентів економічних спеціальностей.

На конференції передбачається розглянути широкий спектр проблем за такими напрямками:
1. Проблеми активізації навчання в економічній освіті (в умовах роботи ВНЗ І-ІІ рівня акредитації).
2. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (на прикладі роботи ВНЗ І-ІІ рівня акредитації).
3. Якість вищої економічної освіти: шляхи вдосконалення організації і проведення практичної підготовки.
4. Проблеми підвищення конкурентоспроможності випускників вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації на ринку праці України.
5. Актуальні питання соціально-економічних дисциплін в процесі підготовки фахівця.

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, докторанти, практичні фахівці, та всі зацікавлені особи.

Робоча мова конференції: українська.

Організаційний внесок та внесок за розміщення рекламного матеріалу мають бути переказані одночасно з надісланими доповідями або рекламними матеріалами до 20 березня 2009 року. Конференція проводиться на госпрозрахунковій основі. Внесок (на одного учасника):
35 грн (у т. ч. ПДВ — 20 %) — обов'язковий внесок, включає витрати на інформаційні та робочі матеріали конференції, збірника наукових праць і матеріалів конференції, кофе-брейк.
15 грн (у т. ч. ПДВ — 20 %) — одна сторінка тексту;
50 грн (у т. ч. ПДВ — 20 %) — внесок за розміщення рекламного матеріалу (1 сторінка).

Примітка: Оргвнесок не включає витрати на проїзд, проживання, харчування, які кожен з учасників конференції сплачує окремо.

Кошти слід перераховувати:
Одержувач:
91057 м.Луганськ, вул.30-річчя Перемоги,41 ЛКТД код 24846724 МФО 804013 УДК в Луганській області р/рахунок №35227018000614 з вказівкою "благодійні внески", та прізвища автора.

Телефони: (0642) 500-530
Факс: (0642) 500-526
E-майл: siluetlktd@yandex.ru
Адреса оргкомітету: Україна, 91040 м.Луганськ, вул. Ватутіна, 87, Коледж технологій та дизайну ЛНУ ім. Тараса Шевченка