Міжнародна науково-практична конференцiя "Сучасні філологічні науки: актуальні питання подальшого розвитку"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Останній день подання матеріалів: 27 березня 2012 року

Організатори:

Тематичні напрямки:
1. Українська мова та література
2. Російська мова та література
3. Слов’янські мови та література
4. Література зарубіжних країн
5. Романські, германські та інші мови
6. Теорія літератури, порівняльне літературознавство
7. Загальне, порівняльно-історичне, типологічне мовознавство
8. Фольклористика
9. Літературне джерелознавство та текстологія
10. Мова і засоби масової комунікації
11. Теорія і практика перекладу
12. Міжкультурна комунікація
13. Риторика
14. Мова сучасного мистецтва

Форма участi: очна та заочна.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі: Необхідно заповнити заявку на участь і надіслати тези доповіді в електронному вигляді разом з відсканованої копією квитанції про сплату організаційного внеску на електронну адресу оргкоміету

Організаційний внесок складає 80 грн. і використовується на покриття витрат, пов'язаних з опублікуванням збірки тез доповідей і його поштовою розсилкою учасникам.

Оплата участі: Організаційний внесок учасника конференції сплачується на рахунок відповідального за логістику Організації: Черняк Володимир Миколайович, ПАТ Укрсіббанк, п/р 26202288602500, МФО банку 351005, Код ОКПО 000 000 000, призначення платежу: "поповнення поточного рахунку Черняк В.М.". Квитанція про оплату подається разом із заявкою та тезами доповіді організаційному комітету конференції електронною поштою. Назва файлу повинна відповідати імені та прізвищу учасника конференції та містити слово "квитанція" (наприклад, Попов_Ігор_квитанція).

Web-сторінка організатора: http://www.fcenter.org.ua/