Міжнародна науково-методична інтернет-конференція «Модернізація структури та змісту підготовки фахівців з менеджменту організацій і адміністрування»

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Напрямки роботи конференції
1. Інноваційні підходи до профорієнтаційної роботи по відбору претендентів до навчання за напрямом «Менеджмент».
2. Використання компетентісного підходу до підвищення якості підготовки фахівців з менеджменту.
3. Сучасні проблеми модернізації структури навчальних планів підготовки менеджерів на основі функціонального та галузевого підходів.
4. Актуальні питання підвищення якості навчально-методичного комплексу нормативних та варіативних дисциплін в галузі «Менеджмент і адміністрування».
5. Застосування інтерактивних інноваційних навчально-освітніх технологій у формуванні професійних компетенцій майбутніх менеджерів-адміністраторів.
6. Модернізація змістовності наскрізної практики та в підготовці бакалаврів з менеджменту.
7. Удосконалення змісту переддипломної практики в процесі підготовки фахівців з менеджменту організацій і адміністрування.
8. Модернізація взаємодії реального ринку працевлаштування і вищої освіти з напряму «Менеджмент».

ДолученняРозмір
PDF icon nps92.pdf494.76 КБ