Міжнародна конференція "Системний аналіз та інформаційні технології"

Розділ: 

У другій половині травня 2007 року в Києві відбудеться Дев'ята науково-технічна міжнародна конференція "Системний аналіз та інформаційні технології", яка продовжує традиційні напрямки попередніх конференцій аспірантів та молодих вчених. До участі запрошуються вчені, аспіранти, студенти, співробітники наукових установ та промислових підприємств.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція 1. Системний аналіз складних систем різної природи
1. Методи системного аналізу складних систем різної природи в умовах невизначеності та ризиків
2. Математичні методи, моделі і технології дослідження складних систем
3. Системна методологія технологічного передбачення в задачах планування та прийняття стратегічних рішень
4. Теорія та методи прийняття оптимальних рішень
5. Проблемно-орієнтовані методи аналізу і проектування складних систем за умов невизначеності та ризиків

Секція 2. Інтелектуальні системи прийняття рішень
1. Інтелектуальні системи прийняття рішень (ІСПР) в фінансово-економічній сфері (мікро- та макроекономічні системи, банки, біржі, страхові компанії і т.п.)
2. Системи прийняття рішень в управлінні соціальними процесами
3. Системи прийняття рішень в управлінні технологічними процесами в промисловості
4. Інтелектуальний аналіз даних та знань; проблеми добування даних і знань (Data&Knowledge Mining), бази знань для ІСПР
5. Математичне моделювання і прогнозування складних об'єктів і процесів
6. Прийняття рішень в умовах невизначеності даних (системи нечіткого логічного виведення)
7. Сучасні методи та алгоритми ІСПР (генетичні та еволюційні алгоритми, нейронні мережі і т.п.)

Секція 3. Комп'ютерне проектування в середовищі Internet
1. GRID технології і методи забезпечення доступу до віддалених мєрежних ресурсів (програм.сховищ даних, комп'ютерів )
2. Інваріантний підхід до проектування гібридних об'єктів, виконаних із застосуванням різних технологій і складових
3. Паралельні алгоритми розв'язування великих розріджених систем рівнянь, параметричної оптимізації та статистичного аналізу для розподілених обчислень
4. Методи та алгоритми рішення погано обумовлених і жорстких задач статики і динаміки, багато критеріальної оптимізації з параметричними та функціональними обмеженнями, оптимального призначення допусків, „центрування" рішення в багато-параметричному просторі, тощо
5. Автоматичні процедури автоматичного визначення проектних параметрів (часових затримок, частотної смуги, резонансної частоти та ін.) і забезпечення їх значень згідно технічного завдання
6. Моделі і процедури проектування мікро-електро-механічних систем (МЕМС) і над-великих інтегральних схем (НВІС)
7.Методологія і засоби проектування нано-приладів і мїкросистем ( System on a Chip, System on a Package)
8- Re-usage ( повторне використання результатів проектування об'єктів та їх компонентів) і захист інтелектуальної власності (IP) при мережному проектуванні

Секція 4. Прогресивні інформаційні технології
1. Забезпечення систем управління (математичне, алгоритмічне, лінгвістичне, інформаційно-організаційне, технічне, програмне), обробка інформації та технології їх створення
2. Електронна комерція
З- Інформаційна безпека та захист інформації
4. Високопродуктивні ОС та мережі, телекомунікаційні технології
5. Бази даних та знань як середовище інформаційної підтримки управління та проектування МОВИ

Робочі мови конференції —українська, російська, англійська

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon _нформуємо Вас.doc43.5 КБ
Microsoft Office document icon ДЕВ.doc37 КБ
Microsoft Office document icon РЕЄСТРАЦ_Я.doc33.5 КБ

РЕЄСТРАЦІЯ

Надіслати реєстраційну форму та тези доповіді можна:
1) в режимі on-line за адресою
http://sait.orq.ua
2) електронною поштою
3) поштою на адресу оргкомітету
03056, Україна, м. Київ, пр. Перемоги, 37, НТУУ "КПІ", корпус 35, Інститут прикладного системного аналізу, кім. 206, Організаційний комітет Дев'ятої міжнародної науково-технічної конференції „Системний аналіз та інформаційні технології"
Контактна особа — Опаріна Олена Леонідівна Tel: (+38) 044 241 68 46

[url=http://lviv.ridne.net]Фотожурнал Львова[/url] [url=http://pzhe.net]PZhe.Net[/url]
[url=http://mova.ridne.net/profile/1] [img]http://mova.ridne.net/profile/1/3.png[/img][/url]

[url=http://lviv.ridne.net]Фотожурнал про Львів[/url] [url=http://pzhe.net]PZhe.Net[/url]
[url=http://mova.ridne.net/profile/1] [img]http://mova.ridne.net/profile/1/3.png[/img][/url]

ВАЖЛИВІ ДАТИ

10.02.07 — термін реєстрації учасників та прийому тез доповідей
10-03.07 — термін повідомлення про прийняття доповідей
26.03.07 — термін сплати організаційного внеску
16.04.07 — затвердження програми конференції та представлення її на веб-сайті конференції

[url=http://lviv.ridne.net]Фотожурнал Львова[/url] [url=http://pzhe.net]PZhe.Net[/url]
[url=http://mova.ridne.net/profile/1] [img]http://mova.ridne.net/profile/1/3.png[/img][/url]

[url=http://lviv.ridne.net]Фотожурнал про Львів[/url] [url=http://pzhe.net]PZhe.Net[/url]
[url=http://mova.ridne.net/profile/1] [img]http://mova.ridne.net/profile/1/3.png[/img][/url]

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

Студенти - 40грн.
Аспіранти - 80грн.
Інші учасники - 180грн.

[url=http://lviv.ridne.net]Фотожурнал Львова[/url] [url=http://pzhe.net]PZhe.Net[/url]
[url=http://mova.ridne.net/profile/1] [img]http://mova.ridne.net/profile/1/3.png[/img][/url]

[url=http://lviv.ridne.net]Фотожурнал про Львів[/url] [url=http://pzhe.net]PZhe.Net[/url]
[url=http://mova.ridne.net/profile/1] [img]http://mova.ridne.net/profile/1/3.png[/img][/url]