Міжнародна науково – практична конференція «Актуальні питання сучасної юриспруденції – від теорії до практики» за організаційної

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

Address:
вул. Котельникова, 25, м.Київ, 03115, Україна

E-mail Оргкомитета:
csps-elsa-conf@sciencepractice.com.ua

Організатори:
Центр Науково - Практичних Студій

Комунікаційні бар'єри в електронній комунікації

1. Технічний бар'єр в телевізійно-комп'ютерних системах, треба сподіватися, не загрожуватиме якості комунікації, бо надійність і якість електронної техніки XXI століття досягнуть високих кондицій. Ймовірно, турбуватимуть комп'ютерні бандити і хулігани, для боротьби з якими знадобиться комп'ютерна поліція. Проте, кажучи про соціальну комунікацію нового століття, людству слід побоюватися не слабкості техніки, а залежності від техніки. Було б занадто оптимістично сподіватися, що проблеми інформаційного пошуку будуть успішно дозволені, бо для автоматичного ретроспективного пошуку в документних фондах минулих років потрібно їх відповідним чином обробити — завдання трудомістке і невдячне. Тут як і раніше пануватимуть традиційні документні інформаційно-пошукові системи (ІПС) в модернізованій електронній формі, але з тими ж високими показниками втрат інформації та інформаційного шуму. Отже ситуація «ми не знаємо, що ми знаємо» збережеться для фондів документів, виданих до XXI століття. Інша справа — пошук в базах даних і ІПС, реалізованих за інформаційними технологіями електронної комунікації. У них пошукові проблеми навряд чи носитимуть кризовий характер.

Forums: 

Як захистити себе в Інтернеті

Розділ: 

Інтернет дає безліч різних можливостей. Однак щоб не виникало проблем, важливо захистити себе.

Існує багато видів кібер-злочинів. Злочинці можуть намагатися отримати доступ до вашої інформації, як-от пароль електронної пошти, банківські реквізити чи номер соціального страхування. Для цього вони можуть установлювати зловмисне програмне забезпечення на ваш комп’ютер, пробувати зламати ваш обліковий запис або оманливим шляхом змушувати вас надати цю інформацію. Після цього злочинці можуть обкрадати вас, видавати себе за вас або навіть продавати ваші дані на торгах.

Злочинці також можуть використовувати Інтернет, щоб ошукувати вас, продавати підроблені товари або змушувати робити те, за що з вас стягуватимуться гроші. Як і злодій, який викрадає автомобіль для втечі, не зважаючи на те, хто його власник, вони можуть використовувати ваш комп’ютер або веб-сайт як знаряддя для скоєння кібер-злочинів.

Декілька порад щодо безпеки в Інтернеті:

1. Не ходіть по підозрілих посилань.

Переваги та недоліки викорстання технологій електронного навчання

До переваг навчання, що проводиться з використанням технологій електронного навчання відносять:

1.Персоніфікація. Слухач навчання, що проводиться з використанням технологій електронного навчання, може самостійно: визначити швидкість вивчення навчального матеріалу; визначити, коли він хоче проходити навчання; визначити які саме розділи навчального матеріалу і в якій послідовності йому необхідно вивчити.

2.Можливість проходження навчання без відриву від виробництва.

3.Можливість комбінування навчального контенту для формування різноманітних навчальних програм, адаптованих під конкретного учня.

4.Можливість отримати набагато більше інформації необхідної для оцінки знань, навичок і умінь, отриманих в результаті проведеного навчання. У тому числі: час витрачається на питання, кількість спроб, питання або завдання, які викликали найбільші труднощі і т.д. Наявність такої інформації дозволяє набагато гнучкіше управляти проведеним навчанням.

5.Вартість. Незважаючи на необхідність високих початкових інвестицій, навчання, яке проводиться з використанням технологій електронного навчання, виявляється значно дешевшим порівняно з традиційним очним навчанням.

Forums: 

Конкурс НАН України на здобуття премій для молодих учених і студентів ВНЗ

Адрес:
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 54

E-mail Оргкомитета:
8(044) 239-64-24; 8(044) 239-64-63

Организаторы:
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

Національна Академія Наук України
оголошує конкурс
на здобуття премій для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи

За роботи в галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук Президія НАН України щороку (в лютому) присуджує чотирнадцять премій для молодих учених і чотирнадцять премій для студентів вищих навчальних закладів. Премії присуджуються окремим авторам або колективу авторів за кращі наукові роботи, а також за серії наукових робіт з єдиної тематики, за відкриття та винаходи. Колектив, висунутий на присудження премії, повинен включати лише основних авторів, чий внесок був найвагомішим, і складатися не більш як з трьох осіб. Особам, удостоєним премій, на загальних зборах відповідного відділення Національної академії наук України вручаються дипломи встановленого зразка.
На конкурс не приймаються роботи, які раніше були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій інших відомств, що присуджуються за конкурсами.

Locations: 

Forums: 

Науково-практична конференція «Іноземні мови у світовому економіко-правовому просторі»

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

Address:
61022, Україна, м. Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус університету, 3-й поверх, кафедра ділової іноземної мови та перекладу, ауд. 365

E-mail Оргкомитета:
dilovamova@mail.ru

Організатори:
Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет імені в. Н. Каразіна Кафедра ділової іноземної мови та перекладу Факультет іноземних мов Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Інститут Конфуція

Телефон / Факс:
+38 (057) 707-55-86

У рамках заходу заплановано проведення лекцій представників провідних міжнародних фірм, що працюють в Україні.

Мета конференції: систематизація та публікація результатів досліджень студентів у рамках широкого спектра економіко-правових наук, сприяння обміну науковими поглядами, ідеями та думками всередині професійного співтовариства, стимулювання науково-дослідної діяльності студентів.

Організатори конференції: кафедра ділової іноземної мови та перекладу факультету іноземних мов, факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, Інститут Конфуція.

Напрямки роботи конференції:
Іноземні мови у готельному бізнесі.

Вплив "Євромайдану" на економічний стан України.

Тривалі масові протести важко назвати плюсом для економіки та загальної ситуації в будь-якій країні, не виняток тут і Україна. Тим не менш, експерти зазначають, що економічна та фінансова ситуація залишається стабільною, включаючи курс гривні. Його коливання незначні, а в касах більшості банків та обмінників достатньо валюти. У Нацбанку ж з цього приводу кажуть, що проводять стратегію контрольованого плаваючого курсу гривні і не дозволять політикам або валютним спекулянтам дестабілізувати ситуацію.

Так, керівник групи радників глави НБУ Валерій Литвицький зазначає, що сьогодні деяким політикам вигідно заявляти про обвал гривні для досягнення своїх особистих цілей, і закликає не вірити цим «страшилкам». За словами фінансиста, країна переживає період вирівнювання платіжного балансу, «і ми, звичайно, будемо впливати на ринок, коли діють чинники не економічного, а політичного, психологічного, ситуативного походження».

Forums: 

Locations: 

Fields: 

Keywords: 

Етика спілкування в інтернеті

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

Для того щоб спілкування у віртуальному просторі не принижувало людину, а, навпаки, сприяло її особистісному зростанню необхідно дотримуватися загальноприйнятих етичних вимог, правил мережевого етикету. З появою Інтернету в наше життя навіть увійшло таке поняття, як нетикет (netiqutte — від англ. net — мережа та франц. etiqutte — етикет).
Сформовано такі правила мережевого етикету:
[list=1]
[*]пам'ятайте, що Ви розмовляєте з людиною. Не робіть іншим те, чого не хочете отримати від них самі. Поставте себе на місце людини, з якою розмовляєте. Відстоюйте свої погляди, але не ображайте тих, хто навколо Вас. Не забувайте про головний принцип мережевого етикету: повсюдно в мережі знаходяться реальні люди. Будьте терплячі й чемні. Не вживайте ненормативну лексику, не йдіть на конфлікт заради самого конфлікту;

Електронна пошта як засіб спілкування в мережі Інтернет

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

Що таке електронна пошта?

Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку»

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку», яка відбудеться 15–16 травня 2014 р. в Інституті філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського (м. Вінниця).

Програма конференції передбачає пленарне засідання та роботу в секціях.

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:
Актуальні проблеми теорії та історії української журналістики
Регіональні ЗМІ: досвід, традиції, проблеми функціонування
Сучасні аудіовізуальні ЗМІ: стан, зміни, перспективи
Нові медіа: на шляху до он-лайн-комунікації
Мовні аспекти в сучасному мас-медійному просторі України
Жанрова палітра сучасного медіадискурсу
Українська публіцистика: вчора, сьогодні, завтра
Реклама та PR у контексті сучасних соціальних комунікацій
Історія та сучасні тенденції розвитку видавничої справи

Мова конференції: українська, російська

Для участі у конференції потрібно до 15 березня 2014 р. в одному листі надіслати анкету учасника (взірець додано), наукову статтю (7-10 сторінок) (студентські наукові публікації подавати у співавторстві з керівниками) за адресою: pressvin@i.ua

Сторінки

Підписатися на Українська Наукова Інтернет-Спільнота RSS