Як правильно оформити посилання на онлайн-публікацію, сторінку, сайт?

Розділ: 

Усе частіше доводиться посилатися в своїх наукових роботах на онлайнові матеріали.
Деколи буває, що це просто онлайн версія статті в паперовому журналі, тоді простіше. Але усе більше трапляються лише онлайнові матеріали. Не раз виникає потреба послатися на звичайну веб-сторінку або запис у блозі.
А ВАК відомий своїм усердям щодо перевірки формальностей. Отже питання - як правильно оформити таке посилання?

Які наукові ступені потрібні українським вченим?

Розділ: 

На сайті Наукового товариства Шевченка зявилася публікація
"Які наукові ступені потрібні українським вченим?"
Автор статті - Ярослав Ганіткевич (Доктор медичних наук, професор, Лауреат Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка), вважає, що достатньо лише одного - відповідного теперішньому кандидату наук.

Які наукові ступені потрібні українським вченим?

Розділ: 

Оригінал: http://ntsh.org/science_degrees
Автор: Ярослав Ганіткевич
Доктор медичних наук, професор, дійсний член НТШ,
Лауреат Всеукраїнської премії імені Івана Огієнка
Львівський національний медичний університет Імені Данила Галицького

Наука і наукові кадри відограють надвичайно важливу роль в розвитку суспільства, в наково-технічному прогресі, у різних галузях народного господарства. Невипадково питання стану науки в Україні, ситуації з науковими кадрами так прискіпливо обговорюються в нашому суспільстві, зокрема існування і фінансування наукових установ, відношення університетської і академічної науки, система освіти і підготовки наукових кадрів, проблеми автономії університетів.

До відновлення в Україні університетської автономії

Розділ: 

Оригінал: http://ntsh.org/univer_autonomy
Автор статті:
Ярослав Ганіткевич

До відновлення в Україні університетської автономії

Розвиток і вдосконалення вищої освіти в Україні належать до найважливіших завдань розбудови держави.
Верховною Радою України прийнято і 17 січня 2002 р. Президентом України Л.Д.Кучмою підписано “Закон України про вищу освіту”. Проте в цьому документі немає згадки про такий обов`язковий атрибут, як університетська автономія. Тимчасом автономія університетів є однією із найстаріших форм самоврядування, яка ще з середньовіччя сприяла перетворенню їх у найбільш вагомі чинники суспільного наукового прогресу. З самого початку, з ХІІ ст., університети мали чотири підставові привілеї: виключне право надавати наукові ступені, право навчати в цілому християнському світі, автономію в юрисдикції та право до страйку і сецесії (відокремлення) з міста. Не дивлячись на значні перетворення університетів протягом близько 8 століть, самоврядування і автономія їх в усьому світі залишилися найважливішими атрибутами.

Мережа УРАН. Чи є в когось досвід?

Розділ: 

Питання.
Чи має хтось (у першу чергу зі столичних освітян чи науковців) досвід користання мережами, що підєдані до УРАНу (української науково-освітньої мережі)? Які реально інформаційні ресурси та корисні сервіси можна там знайти? Бо звучить усе ніби гарно, але як подивишся на їхній сайт, якось сумнів з'являється.
Дещо є тут
http://misto.ridne.net/viewthread.php?tid=4958

Молоді українці в Польщі

Розділ: 

http://yup.ridne.net/ - Молоді українці в Польщі. Сайт присвячено питанням наукових стосунків українців з Польщею. На сайті постійно пубілкується нова інформація про гранти, стипендії, освітні програми. Також приділяється увага певним сторонам проживання громадян України в Польщі, як, наприклад, візові питання, побутові проблеми.
Автором сайту є український вчений, який в даний момент знаходиться в Польщі на стажуванні.

Атестовані доктори - перспективне нововведення

Розділ: 

У концепції розвитку наукової сфери України передбачено введення наукового ступеня атестованого доктора (на зміну нині існуючому доктору наук).
Окрім зміни назви, пропонується також і суттєва зміна правил присудження цього звання. Зокрема, присуджувати його повинні за науковий доробок, а не за дисертаційну роботу.
Які ваші думки з цього приводу? Як має виглядати цей доробок? Чи немає тут небезпеки обмеження можливості молодим вченим отримання такого ступеня?

Концепція розвитку наукової сфери України

Розділ: 

На сайті НАНУ зявилася "Концепція розвитку наукової сфери України", яка покликана модернізувати наукову сферу в Україні

http://www.nas.gov.ua/knk/pages/koncepc/koncepcm.html

Які думки щодо цього документа? Чи варто його впроваджувати в життя?

Міжнародна конференція "Автоматика-2006"

Розділ: 

13-а Міжнародна конференція з автоматичного управління "Автоматика-2006"

ВІННИЦЯ
25 – 28 ВЕРЕСНЯ, 2006

ПРОБЛЕМАТИКА (СЕКЦІЇ)

• Математичні проблеми управління, оптимізації та теорії ігор
• Управління та ідентифікація в умовах невизначеності
• Автоматичне управління в технічних системах
• Управління аерокосмічними та іншими рухомими об’єктами
• Управління в природних, соціальних та економічних системах
• Прогресивні інформаційні технології та інтелектуальне управління
• Підготовка кадрів в галузі управління та автоматизації

Секції будуть працювати на базі Вінницького національного технічного університету

Оргвнесок сплачується в національній валюті України в розмірі 100 грн. для учасників, 35 грн. для аспірантів, 20 грн. для студентів.

"Комп'ютерні науки та інженерія" (CSE-2006) - конференція молодих учених

Розділ: 

Україна, Львів
11-13 жовтня 2006
Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій, Кафедра "Електронні обчислювальні машини", Колегія та профорганізація студентів і аспірантів Національного університету "Львівська політехніка" запрошують взяти участь у Першій щорічній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих науковців "Комп'ютерні науки та інженерія - 2006"!

Конференція проходитиме у старовинному Львові, відомому своїми історичними пам'ятками та самобутньою архітектурою, культурному центрі західної України.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ
• стимулювання творчої фахової діяльності молодих науковців;
• створення сприятливих умов для доведення до міжнародної наукової спільноти результатів роботи молоді;

Сторінки

Підписатися на Українська Наукова Інтернет-Спільнота RSS