8th International Conference RaDMI 2008 "Research and Development in Mechanical Industry"

Розділ: 

8th International Conference RaDMI 2008 "Research and Development in Mechanical Industry" RaDMI 2008 will be held from 14-17. September 2008 in Uzice, Serbia

Topics

Конкурс на кращий проект у сфері високопродуктивних обчислень

Розділ: 

Корпорація Майкрософт оголошує конкурс на кращий проект у сфері високопродуктивних обчислень серед наукових груп вищих навчальних закладів України.

Правила проведення конкурсу
До розгляду буде прийнято проекти, які передбачають використання кластерів під керуванням операційної системи Microsoft Windows Compute Cluster Server. Проекти оцінюватимуться в категорії прикладне програмне забезпечення для високопродуктивних обчислювальних систем.

Вимоги до учасників
У конкурсі можуть брати участь студенти, аспіранти та наукові співробітники будь-яких комерційних та державних вищих навчальних закладів України, зокрема й іноземні студенти. Учасники конкурсу мають сформувати для роботи над проектом команду, до складу якої входитиме від 1 до 3 учасників і яка працюватиме під контролем керівника з науково-дослідницької роботи з числа співробітників ВНЗ.

Порядок проведення конкурсу
Для участі в конкурсі команда має бути зареєстрована на цьому сайті. Реєструватися можна до 15 червня 2008 року.

Технології цифрового мовлення: Стратегія впровадження (DBT-2008)

Розділ: 

«Технології цифрового мовлення: Стратегія впровадження (DBT-2008)»
26-27 червня 2008 року
м. Одеса

Організатори конференції:
Міністерство транспорту та зв'язку України;
Державний департамент з питань зв’язку та інформатизації;
Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова.

За підтримки:
Державного комітету телебачення і радіомовлення України;
Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
Національної комісії України із питань регулювання зв’язку;
Державного комітету з питань технічного регулювання і споживчої політики Концерну радіозв’язку, радіомовлення і телебачення Незалежної Асоціації телерадіомовників (НАМ) Одеської обласної державної адміністрації.

Основні наукові напрями конференції:
– формування і реалізація державної політики по проблемі впровадження в Україні цифрового мовлення – телевізійного, звукового, мультимедійного;
– міжнародна і національна нормативна база впровадження і розвитку систем і служб цифрового мовлення;
– проблеми і задачі підготовки спеціалістів цифрового мовлення;
– фундаментальні дослідження в напрямі прогресу мовленнєвих систем, служб і технологій;

Инженерия поверхности и реновация изделий

8-я Международная научно-техническая конференция
ИНЖЕНЕРИЯ ПОВЕРХНОСТИ И РЕНОВАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ
с практическим семинаром
«Сварка, наплавка и другие реновационные технологии на предприятиях горно-металлургической, машиностроительной промышленности и на транспорте»
г. Ялта, санаторий «Парус» (27–29 мая 2008 г.)
Тематика конференции:
• Научные основы инженерии поверхности:
- материаловедение
- физико-химическая механика материалов
- физико-химия контактного взаимодействия
- износо- и коррозионная стойкость, прочность поверхностного слоя
- функциональные покрытия и поверхности
- технологическое управление качеством деталей машин

Forums: 

Портал знань — Знання повинні бути доступними!

Розділ: 

Відкриті навчальні курси. Навчальні матеріали з інформаційних технологій, програмування, проектування програмного забезпечення та інших дисциплін.
http://www.znannya.org/

Інтелектуальний аналіз інформації

Розділ: 

VІII –а міжнародна конференція "ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ" ІАІ-2008
Київ, 14-17 травня 2008 р.
Тематика конференції:
[list]
[*]інтелектуальний аналіз даних;
[*]інтелектуальні системи;
[*]методи штучного інтелекту;
[*]інтелектуальні навчальні системи;
[*]методи інженерії знань;
[*]інтелектуальні системи для дистанційного навчання і контролю
[*]знань;
[*]інтелектуальний пошук і аналіз інформації в локальних та
[*]глобальних мережах;
[*]прикладні системи інтелектуального аналізу даних;

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з прав людини

Розділ: 

Українська молодіжна фундація політико-правових досліджень “МАТЕЗІС” ОГОЛОШУЄ про початок проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з прав людини.

Термін подачі робіт – до 15 квітня 2008 року.

До участі у Конкурсі запрошуються студенти вищих навчальних закладів України, а також молоді вчені віком до 35 років.

ТЕМАТИКА Конкурсу:
1. Права власності в системі соціально-економічних прав. Соціально-історичні передумови їх виникнення і становлення.
2. Співвідношення соціально-економічних та громадянсько-політичних прав людини: в чому відмінності і що важливіше.
3. Які процесуальні гарантії захисту і здійснення прав і свобод людини закріплюють українська Конституція і чинні закони і чи достатньо їх для того, аби механізм реалізації прав і охорони законних інтересів громадян працював на практиці?

Зимняя школа по программированию среди ВУЗов Украины и других стран

Розділ: 

Согласно приказу Министерства образования и науки Украины №42 от 28.01.08 “О проведении Зимней школы по программированию среди команд студентов ВУЗов” и при поддержке Международного НИИ проблем программирования INTSPEI (www.intspei.com) в Харьковском национальном университете радиоэлектроники с 14 по 20 февраля 2008 года будет проведена зимняя школа по программированию среди ВУЗов Украины и других стран.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования проводятся по правилам ежегодного первенства мира АСМ среди студенческих команд по программированию (Association for Computing Machinery, http://www.acm.org) на английском и русском языках.

От каждого высшего учебного заведения в зимней школе по программированию могут принять участие до двух команд в составе 3-ёх студентов и одного преподователя-тренера, который отвечает за подготовку и сопровождение команды. Члены команд и тренер должны владеть английским языком на уровне понимания текстов задач и письменного общения с жюри.

Розроблення Веб-сайтів за допомогою мови програмування Perl

Розроблення комплексних Веб-сайтів за допомогою мови програмування Perl: Навч.посібник
А.М.Пелещишин, П.І.Жежнич, О.В.Марковець
Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. - 164 с.

ISBN 978-966-553-623-9

Розглянуто можливості Perl-технологій для програмування Веб-додатків. Наведено основні конструктивні засоби мови Perl: стилі програмування, елементи керування, механізми програмування під Веб тощо. Проілюстровано схеми взаємодії Веб-сервера з додатками мовою Perl через інтерфейс CGI за допомогою відповідної програмної бібліотеки. Для створення комплексних Веб-додатків наведено механізми роботи з базами даних за допомогою програмної бібліотеки DBI. Окремо проілюстровано створення програмних агентів для Веб мовою Perl за допомогою програмної бібліотеки LWP. Матеріал містить приклади програм, що можуть бути корисними під час самостійного розроблення студентами власних програм у межах різних навчальних дисциплін.

Forums: 

Позиціонування сайтів у глобальному інформаційному середовищі

Пелещишин А.М. Позиціонування сайтів у глобальному інформаційному середовищі.- Львів: Видавництво Львівської політехніки,2007.- 259с.

У монографії досліджено та вирішено важливу науково-технічну проблему позиціонування сайтів у глобальній системі World Wide Web. Для розв'язання цієї проблеми виявилося необхідним розглянути широке коло питань, зокрема розробити формальні моделі глобальної системи WWW, її окремих складових, сайтів та аудиторії сайтів, методи ефективного позиціонування сайтів різних типів у системі WWW, методи та алгоритми побудови Веб-холдингів з метою покращання позиціонування окремих сайтів та автоматизовану систему керування Веб-холдингом.

Forums: 

Сторінки

Підписатися на Українська Наукова Інтернет-Спільнота RSS