Сталий розвиток лісового господарства в контексті реалізації Кіотського протоколу в країнах Центральної та Східної Європи

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

Міжнародна науково-практична конференція "Сталий розвиток лісового господарства в контексті реалізації Кіотського протоколу в країнах Центральної та Східної Європи"

Дата проведення 22.09.2008 - 26.09.2008
Телефон +38 (044) 527-88-00
Факс +38 (044) 527-88-00
Web-сторінка http://www.nauu.kiev.ua
E-майл forest_inter@twin.nauu.kiev.ua
Адреса оргкомітету Навчально-науковий інститут лісового і садово-паркового господарства, Національний аграрний університет України, вул. Героїв Оборони, 15, 03041, Київ

VІІІ Харківська конференція молодих учених "Радіофізика і електроніка, біофізика"

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

25-27 листопада 2008 р. у м. Харкові відбудеться VІІІ Харківська конференція молодих учених "Радіофізика і електроніка, біофізика". Наукова тематика конференції:мікрохвильова і твердотільна електроніка; радіолокація і поширення хвиль та дистанційне зондування; радіофізика твердого тіла; теоретична та експериментальна електродинаміка; біофізика; оптика і фотоніка. У рамках конференції проводитиметься конкурс на кращу роботу. Критерії оцінювання робіт: оригінальність, актуальність, практична вагомість, особистий внесок, оформлення презентації.

Як переглянути список учасників спільноти?

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

Чи є можливість переглянути список всіх учасників спільноти, або щось подібне наприклад всіх хіміків які зареєстровані чи всіх релігієзнавців

«Прикладна радіоелектроніка. Стан та перспективи розвитку» (МРФ-2008)

Розділ: 

Галузь: 

Третий Международный Радиоэлектронный Форум
«ПРИКЛАДНАЯ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» (МРФ-2008)
С 22 по 24 октября 2008г. в г. Харькове при поддержке Министерства образования и науки Украины, Министерства промышленной политики Украины, Министерства транспорта и связи Украины, Национального космического агентства Украины, Министерства обороны Украины и Харьковской облгосадминистрации состоится Ш-й Международный Радиоэлектронный Форум "Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития" (МРФ - 2008).
Организаторы Форума: Академия наук прикладной радиоэлектроники (АН ПРЭ), Харьковский национальный университет радиоэлектроники (ХНУРЭ).
Перечень тематических научных конференций Международного радиоэлектронного форума «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития» 22-24 октября 2008, г. Харьков
КОНФЕРЕНЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ РАДИОЛОКАЦИИ, РАДИОАСТРОНОМИИ И СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ» (СРРСН-2008)
Секция 1. Радиолокационные одно- и многопозиционные системы наблюдения, распознавания, опознавания и сопровождения объектов. Шумовая и пассивная радиолокация.

■ вторичное излучение целей и пространственно-временная модуляция сигналов.
■ пространственно-временная обработка сигналов
■ методы, системы и устройства защиты РЛС от помех
■ обнаружение, разрешение, классификация (распознавание и опознавание) целей и измерение их координат
■ траєкторная обработка и сопровождение объектов
■ метеорологическая радиолокация и вторичная радиолокация
■ шумовая и пассивная радиолокация
■ многопозиционные радиолокационные системы
Секция 2. Глобальные, локальные и интегрированные системы спутниковой навигации и точного местонахождения.
■ глобальные спутниковые радионавигационные системы GLONASS, GPS, Galileo, Compass и их функциональные (дифференциальные) дополнения, аппаратура потребителей
■ интегрированные спутниковые, инерциальные и наземные навигационные системы для морских, наземных и аэрокосмических приложений; методы, ачгоритмы, программное обеспечение
■ защита от интерференции и помех
■ надзор (мониторинг) за качеством навигационного обеспечения
■ информационная поддержка управления транспортом и диспетчерские системы
■ разработки GNSS-подсистем космического базирования для спутников различного класса, включая космические станции, мини и микроспутники
■ технологии точного позиционирования (приложения для поддержки ГИС, геодезической и кадастровой съемки, картографирования ГИС), сетевые технологии.
■ обработка GPS/GNSS кодовых и фазовых наблюдений - методы, алгоритмы, программное обеспечение
■ геодинамический мониторинг, мониторинг техногенно-опасных искусственных сооружений, высотных зданий, оползней и подвижек грунтов и др.
■ точное земледелие с использованием GNSS технологий

Українознавство XXI ст.: нові підходи, критерії та завдання

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

23-24 жовтня 2008 року в м. Києві відбудеться щорічна Міжнародна науково-практична конференція
«Українознавство XXI ст.: нові підходи, критерії та завдання розвитку»
На пленарному засіданні та під час роботи секцій передбачається обговорити: концептуальні підходи, світоглядні, теоретико-методологічні та історіографічні обґрунтування розвитку українознавства в XXI ст. як єдиної синтетичної науки й стосовно таких її складових (концентрів): Україна - природа, етнос, нація, мова, культура, національне державотворення та побудова громадянського суспільства в їх органічній єдності з процесами формування свідомості, розвитком національної освіти та виховання, відродженням національної культури, творенням чіткої системи організації та управління процесом поширення знань про Україну й українство тощо.
Планується робота секцій:
1. Концептуальні визначення та філософсько-світоглядні обгрунтування розвитку українознавства в XXI ст.
2. Історіографічні та теоретико-методологічні проблеми розвитку науки самопізнання й самотворення українського народу.
3. Українознавство і проблеми етнонаціогенезу в незалежній Україні.

IV міжнародна науково-практична конференція "Харчові Технології"-2008

Розділ: 

Галузь: 

≡ ПРОБЛЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ ≡

* Актуальні проблеми виробництва харчових продуктів.
* Технології виробництва продуктів функціонального призначення та БАД.
* Нові технічні та технологічні рішення в переробці харчової сировини.
* Сучасні методи контролю, стандартизації та сертифікації сировини та харчових продуктів.
* Впровадження системи контролю якості НАССР на харчових підприємствах.
* Проблеми гармонізації національних стандартів з міжнародними.
* Біотехнологічні аспекти виробництва харчових продуктів.
* Енергоефективні процеси та обладнання харчових виробництв.
* Інтелектуальні системи управління технологічними процесами в харчовій промисловості.
* Сучасні види впакування харчових продуктів.
* Досвід впровадження до навчального процесу ідеї Болонської конвенції.
* Екологічні аспекти виробництва харчових продуктів.
* Економічні аспекти та ефективність інноваційно-інвестиційного розвитку харчових виробництв.

До публікації будуть прийматися наукові та науково-технічні статті, які мають наступні необхідні елементи:

Екуменічний соціальний тиждень «Подбай про ближнього»

Розділ: 

Галузь: 

9-15 червня у Львові пройде Екуменічний соціальний тиждень «Подбай про ближнього». Цю акцію спільно організовують міська рада Львова, львівська обласна рада та держадміністрація, Український Католицький Університет та Інститут екуменічних студій цього університету...

Міжнародна науково-технічна конференція "Штучний інтелект-2008. Інтелектуальні системи."

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

МЕТА ПРОВЕДЕННЯ
Об'єднання зусиль вчених різних країн у розвитку фундаментальних досліджень і прикладних розробок у галузі штучного інтелекту, пріоритетних напрямів розвитку інтелектуальних систем, інформаційно-комп'ютерних технологій та їх практичної реалізації у різних сферах людської діяльності.
ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
Міжнародна конференція ШІ-2008 проводиться з 22 по 27 вересня у селищі Кацивелі,

Соціально-психологічні проблеми виховання дітей в дистантних сім'ях і методично-теоретичні засади підготовки спеціалістів

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

Кафедра загальної та соціальної педагогіки, кафедра психології Чернівецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
ЗАПРОШУЮТЬ
науковців, викладачів вищих навчальних закладів, учителів, а також соціологів, психологів, соціальних педагогів, соціальних працівників до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціально-психологічні проблеми виховання дітей в дистантних сім'ях і методично-теоретичні засади підготовки спеціалістів до роботи з ними»,
яка відбудеться 30-31 жовтня 2008 року
на базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та
Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
Тематичні напрями конференції:
1. Дистантна сім'я як суспільний феномен (історичні, психолого-педагогічні, соціологічні та правові аспекти функціонування).
2. Проблеми розвитку та соціалізації дитини в дистантній сім'ї (особливості анатомофізіологічного розвитку, соматичне здоров'я, проблеми психічного розвитку, особливості набуття соціальних умінь і навичок).
3. Напрями, форми та методи соціально-педагогічної роботи з дистантною сім'єю
4. Психологічна підтримка дітей з дистантних сімей.

Педагогічні читання «Василь Сухомлинський - видатний педагог, гуманіст, мислитель XX століття»

Розділ: 

Галузь: 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Кафедра загальної та соціальної педагогіки
Чернівецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
ЗАПРОШУЮТЬ науковців, викладачів вищих навчальних закладів, учителів, психологів, соціальних педагогів
до участі у педагогічних читаннях «Василь Сухомлинський - видатний педагог, гуманіст, мислитель XX століття», які відбудуться 19-20 вересня 2008 року на базі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича і Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Сторінки

Підписатися на Українська Наукова Інтернет-Спільнота RSS