Ялта

Міжнародна науково-практична конференція «Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації» - 2013р.

Галузь: 

30 січня - 2 лютого 2013 р. у Центрі розвитку освіти, науки та інновацій, Самарському інституті бізнесу та управління, Кримському інституті бізнесу відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації» - 2013р.

До участі у конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти, представники органів державної та місцевої влади, громадських організацій та бізнесу.

Тематичні напрямки:

 • Художня та літературна майстерність українського народу (українців, росіян, кримських татар та інших національностей).
 • Українська мова: тенденції розвитку.
 • Становлення інформаційного суспільства та особливості он-лайн спілкування.
 • Український фольклор та народні ремесла як чинник розвитку етнографічного туризму.
 • Історія та сучасність українського козацтва.
 • Особливості економічної культури українського народу.
 • Роль інститутів освіти та науки у формуванні культури та ментальності українського народу.
 • ХХХI Міжнародна науково-практична конференція "UKR-POWER 2012" "Комплексне рішення проблем енергозбереження в промисловій та комунальній енергетиці. Інвестиції та інновації"

  Галузь: 

  Оргкомітет:
  Асоціація теплоенергетичних компаній України
  Інститут технічної теплофізики НАНУ
  ТОВ "УКР-ПАУЕР"

  Тематика конференції:
  - Енергозберігаючі технології та обладнання;
  - Теплоенергетичне обладнання;
  - Альтернативні види енергії;
  - Електроенергетика;
  - Біоенергетика;
  - Виробництво синтетичного газу;
  - Виробництво біопалива;
  - Використання шахтного метану;
  - Водопідготовка;
  - Шляхи зниження витрат газу в промисловій і комунальній енергетиці;
  - Парові і водогрійні котли;
  - Турбіни, ГПУ;
  - Когенерація;
  - Теплові насоси;
  - Утилізація тепла;
  - Автоматика і контроль;
  - Очищення промислових стічних вод;
  - Безпечна експлуатація обладнання;
  - Екологічна безпека;
  - Енергоефективні технології та обладнання для спалювання палива;
  - Інноваційні та інвестиційні проекти в галузі енергозбереження

  Мета конференції:
  - Ознайомити учасників з новими розробками в теплоенергетиці, системах опалення, вентиляції та кондиціонування
  - Ознайомити з новими енергозберігаючими технологіями
  - Обговорити питання підвищення ефективності експлуатації обладнання, модернізації об'єктів паливно-енергетичного комплексу

  ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації"

  Галузь: 

  28-30 січня 2011 року в Ялті відбудеться ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації".

  Тематичні напрямки:
  1. Художня та літературна майстерність українського народу (українців, росіян, кримських татар та інших національностей).
  2. Українська мова: тенденції розвитку.
  3. Становлення інформаційного суспільства та особливості он-лайн спілкування.
  4. Український фольклор та народні ремесла як чинник розвитку етнографічного туризму.
  5. Історія та сучасність українського козацтва.
  6. Особливості економічної культури українського народу.
  7. Роль інститутів освіти та науки у формуванні культури та ментальності українського народу.

  Організатори: Центр розвитку освіти, науки та інновацій, Кримський інститут бізнесу, Консалтингово-конфліктологічний центр, Міністерство освіти і науки АР Крим.

  До участі у конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти, представники органів державної та місцевої влади, громадських організацій та бізнесу.

  Для участі у конференції потрібно надіслати до оргкомітету тези та заявку до 21 січня 2011 року.

  11-а Міжнародна науково-технічна конференція "Інженерія поверхні і реновація виробів"

  Галузь: 

  11-я Международная научно-техническая конференция "ИНЖЕНЕРИЯ ПОВЕРХНОСТИ И РЕНОВАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ"
  с практическим семинаром «Сварка, наплавка и другие реновационные технологии на предприятиях горно-металлургической, машиностроительной промышленности и на транспорте»

  Тематика конференции:

  • Научные основы инженерии поверхности:
   • материаловедение
   • физико-химическая механика материалов
   • физико-химия контактного взаимодействия
   • износо- и коррозионная стойкость, прочность поверхностного слоя
   • функциональные покрытия и поверхности
   • технологическое управление качеством деталей машин
   • вопросы трибологии в машиностроении
  • Технология ремонта машин, восстановления и упрочнения деталей
  • Метрологическое обеспечение ремонтного производства
  • Экология ремонтно-восстановительных работ

  В рамках конференции проводится практический семинар «Сварка, наплавка и другие реновационные технологии на предприятиях горно-металлургической, машиностроительной промышленности и на транспорте»

  Рабочая группа:
  • Биленький П., Berk, CZ, s.r.o. (Чехия)

  ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації"

  Галузь: 

  28-30 січня 2011 року в Ялті відбудеться ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації".

  Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток міжнародного співробітництва в галузі освіти у контексті Болонського процесу"

  Галузь: 

  Міжнародна науково-практична конференція „Розвиток міжнародного співробітництва в галузі освіти у контексті Болонського процесу” відбудеться 5-7 березня 2009 року у конференц-залі Кримського гуманітарного університету (м. Ялта).

  ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ
  - Порівняльний аналіз тенденцій розвитку освіти у світі. Інтеграційні процеси
  - Національні та регіональні програми розвитку міжнародного співробітництва
  - Нормативно-правова база міжнародного співробітництва у сфері освіти
  - Інформаційна підтримка міжнародного співробітництва. Використання сучасних інформаційних технологій
  - Розробка концепцій, проектів і програм співробітництва на різних рівнях (український та зарубіжний досвід)
  - Сучасний менеджмент освіти
  - Пошук додаткових джерел фінансування проектів та програм міжнародного співробітництва
  - Реалізація Спільного Європейського проекту Темпус Тасіс № 27249-2006/Украина «Центр вищої освіти інвалідів»
  - Альянс країн Причорноморського регіону: співробітництво в галузі освіти

  12-а Міжнародна конференція "Освіта і віртуальність - 2009"

  Галузь: 

  Уважаемые дамы и господа!
  21 - 25 сентября 2009 г. в г. Ялта, Крым, университет планирует проведение очередной 12-й международной научно-методической конференции «Образование и Виртуальность» (ВИРТ-2009).
  Цель конференции:
  Осуществление координации действий учебных заведений и других организаций, которые проводят подготовку и переподготовку специалистов с использованием технологий дистанционного обучения; обсуждение учебно-методических, информационных, технических, экономических, нормативно-правовых аспектов образования, а также обсуждение вопросов международной интеграции в образовании.
  Организаторы:
  Министерство образования и науки Украины, Украинская ассоциация дистанционного образования, Харьковский национальный университет радиоэлектроники, в сотрудничестве с
  e-Center for Infonomics.
  Научные направления конференции:
  1. Глобальное информационное общество
  2. Виртуальные учебные заведения
  3. Модели искусственного интеллекта в ДО
  4. Новые ИТ в инженерных и технических дисциплинах
  5. Микроконтроллерная техника в системах управления и дистанционном образовании
  6. Информатизация гуманитарного образования
  7. Подготовка учебных курсов с использованием мультимедиа и Интернет
  8. Методологические аспекты виртуального образования
  9. Дистанционное тестирование знаний
  10. Виртуальные сообщества
  11. Сообщества практической деятельности
  12. Новые технологии виртуального обучения

  VI Ялтинська Конференція Країн СНД «Аудит и Контролінг в банках»

  Галузь: 

  Программа Конференції

  СЕКЦІЯ №1:

  "Регулювання і організація внутрішнього аудиту в комерційних банках країн СНД "

  ПРАКТИКУМ:

  "Базельський процес. Розвиток системи контролю за капіталом банку"

  Круглий стіл:

  "Удосконалення системи внутрішнього контролю в банку"

  Документ про закінчення:
  Сертифікат

  Підписатися на RSS - Ялта