Умань

IV Всеукраїнська заочна наукова конференція "Актуальні питання сучасної економіки"

Галузь: 

Організатори:
Міністерство аграрної політики і продовольства України
Уманський національний університет садівництва
Факультет економіки і підприємництва
ВПЦ "Візаві"

Тематичні напрямки:.
1. Фінансові аспекти розвитку економіки.
2. Актуальні питання становлення бухгалтерського обліку в Україні.
3. Соціально-економічні проблеми вітчизняних підприємств.
4. Місце та роль маркетингу в економічній діяльності суб'єктів підприємницької
діяльності.
5. Основні проблеми розвитку управління підприємством.
6. Інформаційні технології, як рушійна сила сучасної економіки.
7. Вплив глобалізаційних процесів в світі на економіку України.
8. Формування громадянського суспільства в сучасних умовах.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Останній день подання матеріалів: 18 листопада 2012 року

Умови участі:
На електронну адресу оргкомітету необхідно надіслати
- тези та статті;
- окремим файлом дані про авторів: П.І.П. (повністю), науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи, повна поштова адреса, службовий та домашній телефони або інші засоби зв'язку;

Всеукраїнська студентська конференція "Комп'ютери у навчальному процесі"

Галузь: 

Організатор: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Наукові напрями роботи конференції:

Всеукраїнський науково-методичний Інтернет-семінар «Ономасіологія, мотивологія: сучасні парадигми дослідження» (ONOMA 2011)

Галузь: 

24-25 березня 2011 року кафедра практичного мовознавства,
Міжвідомчий науково-дослідний центр прикладної лінгвістики УДПУ імені Павла Тичини,
Міжвідомчий науково-дослідний центр когнітивної і прикладної лінгвістики,
Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського та УИІФ НАН України,
Інститут української мови НАН України проводять
Всеукраїнський науково-методичний Інтернет-семінар «Ономасіологія, мотивологія: сучасні парадигми дослідження»

Міжнародна Інтернет-конференцію «Актуальні проблеми прикладної лінгвістики» (APAL 2011)

Галузь: 

23-24 червня 2011 року кафедра практичного мовознавства,
Міжвідомчий науково-дослідний центр прикладної лінгвістики Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
Міжвідомчий науково-дослідний центр когнітивної та прикладної лінгвістики Таврійського національного університету імені В.І.Вернадського, кафедра українського мовознавства та прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького проводять Міжнародну Інтернет-конференцію «Актуальні проблеми прикладної лінгвістики».

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Географія та екологія: наука і освіта»

Галузь: 

[b]Тематичні напрямки роботи конференції:[/b]
Фундаментальні та прикладні дослідження в географії.
Досягнення та перспективи екологічних досліджень в Україні.
Компетентнісний підхід у викладанні географії та екології в закладах освіти України та зарубіжжя.
Реєстрація учасників конференції з 900 до 1030 у центральному корпусі університету (вул. Садова, 2). Початок роботи конференції - 1100.
[b]Регламент роботи:[/b]
[list][*] доповідь на пленарному засіданні – до 20 хв.;
[*] доповідь на секції – до 10 хв.;
[*] повідомлення – до 5 хв.[/list]
До початку роботи конференції планується видання збірника наукових праць за поданими матеріалами.
Подання заявки учасника конференції та тез доповідей до [b]15 лютого 2010 року.[/b]
Для участі в роботі конференції необхідно подати до оргкомітету:
на окремому аркуші заявку кожного учасника: прізвище, повне ім’я та по-батькові автора/авторів, місце навчання чи роботи, науковий ступінь, тематичний напрямок, адресу для кореспонденції, заявку для проживання у готелях міста (проживання та харчування на засадах самофінансування).

Інтернет конференція студентів та молодих науковців «Життєвий і творчий шлях академіка М.М. Боголюбова»

Галузь: 

Конференція відбудеться [b]18-20 листопада 2009 року[/b] на базі фізико-математичного факультету Інституту природничо-математичної та технологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

[b]Тематичні напрями конференції:[/b]
[list][*] М.М.Боголюбов –людина, особистість, учений, педагог.
[*] Внесок М.М.Боголюбова у розвиток фізичної науки (визначні наукові результати у галузі нелінійної механіки, статистичної фізики і квантової теорії поля.
[*] Внесок М.М.Боголюбова у розвиток математики (визначні наукові результати у галузі варіаційного числення, наближених методів математичного аналізу, диференціальних рівнянь, рівнянь математичної фізики, асимптотичних методів нелінійної механіки і теорії динамічних систем).
[*] Академік М.М.Боголюбов – творець наукової школи
[*] Розвиток наукових ідей М.М.Боголюбова у працях його учнів і послідовників[/list]

[b]Робочі мови конференції[/b]: українська, російська.
[b]Спосіб обговорення:[/b] форум фізико-математичного факультету Уманського державного педагогічного університету (udpu.org.ua).

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ»

Галузь: 

Відбудеться у Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених [b]«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ»[/b], що зареєстрована в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації та відбудеться в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини [b]11 грудня 2009 року[/b]

[b]НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:[/b]
[list][*] Особливості формування бюджетної, податкової та фінансової політики в сучасних умовах розвитку економіки.
[*] Трансформаційні процеси економічних структур в умовах глобалізації.
[*] Особливості функціонування підприємницьких структур фінансової системи України.[/list]

[b]Робочі мови конференції:[/b] українська, російська, англійська.

Підписатися на RSS - Умань