Одеса

«ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА БЕЗПЕКА В УПРАВЛІННІ»

Галузь: 

[i]ШАНОВНІ КОЛЕГИ! [/i]
Міністерство освіти і науки України, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Східний регіональний центр інформаційної безпеки, запрошують Вас взяти участь у роботі VII Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології та безпека в управлінні», яка відбудеться з 13 по 17 вересня 2010 р. на базі однієї з найкращих здравниць Одеської області - пансіонаті "Сказка".

[b]Мета конференції [/b]
Обмін науково-технічною інформацією, узагальнення та систематизація результатів та досвіду впровадження наукових досягнень в галузі інформаційних технологій та безпеки в управлінні, розробка спільних наукових програм.
Інформація

[b]Планується робота секцій[/b]

[list][*] Безпека інформаційних систем та захист інформації.
[*] Інформаційні технології та безпека в соціально-економічних системах.
[*] Інформаційні технології у виробництві.
[*] Інформаційні технології в науково-освітній діяльності.
[*] Проблеми забезпечення, охорони й захисту інформації в законодавстві України.
[*] Екологічна безпека об’єктів енергетики, промисловості, транспорту.
[*] Комп’ютерні науки та їхні міждисциплінарні зв’язки з іншими науками.

III-я Міжнародна науково-практична конференція «Україна в системі сучасних цивілізацій: трансформації держави та громадянського суспільства»

Галузь: 

[b] ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ [/b]

Секція I. Сучасні цивілізації: соціокультурний розвиток або соціальний регрес?
Секція II. Економічна та соціокультурна глобалізація: порятунок чи руйнування України?
Секція III. Діалог і конфронтація між державою та громадянським суспільством.
Секція IV. Загальнолюдські цінності та національна ідеологія: у пошуках компромісу.
Секція V. Пріоритети зовнішньої і внутрішньої політики України: багатовекторність або одновекторність.
Круглий стіл проректорів та завідуючих кафедрами «Актуальні проблеми гуманітарної освіти у вищій школі».

Одесса в 3-й раз после 2006 и 2008 гг. приглашает ученых, депутатов и должностных работников, преподавателей, аспирантов и талантливых студентов принять участие в работе
III-й Международной научно-практической конференции,
которая состоится 21-22 мая 2010 г. в Одесском национальном морском университете.

[b]Мы не ждем от Вас:[/b]
[list][*] научных статей, тезисов и сообщений, опубликованных ранее;
[*] реферированных работ и обзоров традиционно известных сведений.[/list]

[b]Но мы будем чрезвычайно благодарны Вам за:[/b]
[list][*] оригинальную и незаангажированную научную продукцию;

Міжнародна електронна науково-практична конференція «Педагогічні, психологічні та медико-біологічні проблеми диференціації навантажень у фізичному вихованні та спорті»

Галузь: 

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в Между-народной электронной научно-практической конференции «Педагогические, психологиче-ские и медико-биологические проблемы диффе-ренциации нагрузок в физическом воспитании и спорте», которая будет проходить 30 апреля 2010 года в Южно-украинском национальном педагогическом университете имени К.Д. Ушин-ского.

[b] Наукові напрямки: [/b]
1. Теорія та методика фізичного виховання і спорту в сучасних умовах розвитку суспільства.
2. Проблеми диференціації фізичного виховання в організованих колективах.
3. Проблеми відбору та спортивного зміцнення дітей і підлітків.
4. Медико-біологічні та психологічні аспекти спортивного тренування.
5. Організація фізичного виховання і занять спортом осіб з обмеженими можливостями

[b]
Требования к материалам,
представляемым на конференцию[/b]

Объем – 2 – 3 страницы печатного текста фор-мата А4.
Редактор – Microsoft Word 95/97/2000/2003.
Шрифт – Times New Roman, размер – 12 пт, без переносов.
Поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 20 мм, правое – 15 мм.
Межстрочный интервал – одинарный.
Выравнивание – по ширине страницы.
Абзацный отступ – 10 мм.

Міжнародна науково-практична конференція «Механізм кримінально-правового впливу: український та зарубіжний досвід»

Галузь: 

Мета конференції:

Обговорення найбільш актуальних проблем механізму кримінально-правового впливу, узагальнення вітчизняного і зарубіжного наукового та практичного досвіду у протидії злочинності.

[b] Планується робота секційних напрямків по наступної проблематики: [/b]

1. Кримінально-правова політика сучасності: доктрина, законодавство, способи втілення.
2. Кримінально-правовий вплив у механізмі протидії злочинності.
3. Кримінологічні проблеми кримінальної юстиції.

[b]
Условия участия в конференции:[/b]
в конференции могут принимать участие научно-педагогические работники отечественных и зарубежных высших учебных учреждений, аспиранты и соискатели, работники судебных и правоохранительных органов, другие юристы-практики.

[b]Рабочие языки конференции: [/b]
[list][*] русский,
[*] украинский,
[*] английский.[/list]
[b]
Последний день подачи заявки:[/b] 1 марта 2010 г.

[b]Организаторы:[/b] Министерство образования и науки Украины, Одесская национальна юридическая академия, Кафедра уголовного права, кафедра криминологии и уголовно-исполнительного права

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні напрямки теоретичних і прикладних досліджень '2010»

Галузь: 

[b]Уважаемые ученые!
[/b]
УКРНИИМФ, ОНМУ, проект SWorld проводит международную научно-практическую Интернет-конференцию «Современные направления теоретических и прикладных исследований ‘2010» (с 15 по 26 марта 2010 г.).

Доклады будут размещены на Интернет-сайте: [b]www.sworld.com.ua[/b]

Тезисы (статьи) будут опубликованы в Сборнике научных трудов по итогам конференции.

По всем секциям будут проводиться тематические форумы, где ученые смогут обсудить результаты своих работ в режиме реального времени.

Приглашаем Вас принять участие в работе конференции, которая будет проходить в период
с 15 по 26 марта 2010 г. на сайте www.sworld.com.ua

Срок подачи текстов и оплаты: до 9 марта 2010 г.
Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский.

11-а МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СІЕТ»

Галузь: 

[b]ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ[/b]

[b]Секция 1. Информационные технологии и системы искусственного интеллекта[/b]
1.1. Системные вопросы построения и моделирование интеллектуальных информационных систем.
1.2. Методология разработки программного обеспечения.
1.3. Защита информации.
1.4. Распознавание образов и анализ изображений.
1.5. Нейросетевые технологии.
1.6. Нечеткое моделирование и управление.
[b]Секция 2. Компьютерные системы и сети[/b]
2.1. Аппаратные и программные средства компьютерных систем.
2.2. Проектирование, моделирование, контроль и диагностика аппаратных и программных средств компьютерных систем.
2.3. Обработка измерительных сигналов в компьютерных системах.
2.4. Специализированные компьютерные системы и сети.
2.5. Компьютеризированные системы управления.
2.6. Мониторинг и управление в компьютерных сетях.
[b]Секция 3. Радиотехнические, телекоммуникационные и телевизионные системы[/b]
3.1. Передача и обработка сигналов.
3.2. Аппаратные радиоэлектронные средства.
3.3. Телевизионные устройства и системы.
3.4. Технологии и средства связи.
[b]Секция 4. Проектирование, конструирование, производство и контроль электронных средств[/b]

Одеський національний університет

Розділ: 

Сайт одеського національного університету імені Мечнікова

Веб-сайт Одесского национального университета имени И.И.Мечникова, г. Одесса, Украина

Міжнародний семінар “Тарифна політика та міжмережна взаємодія операторів телекомунікацій” (15-17 вересня 2009 р., м. Одеса, ОНАЗ ім. О.С.Попова)

Галузь: 

Шановні пані та панове!

Міжнародний союз електрозв’язку спільно із Регіональною співдружністю у сфері зв’язку, Державною адміністрацією зв’язку та Одеською національною академією зв’язку ім. О.С. Попова організує семінар “Тарифна політика та міжмережна взаємодія операторів телекомунікацій”, який пройде у м. Одеса, Україна, з 15 по 17 вересня 2009 р. Семінар розрахований на співробітників регуляторних органів, керівників фінансових та технічних служб операторів телекомунікацій, провайдерів, наукових установ та закладів вищої освіти.

Під час роботи семінару планується розгляд наступних питань:

- рекомендації міжнародних організацій та інститутів щодо розрахунку тарифів і тарифного регулювання послуг взаємоз’єднання мереж операторів телекомунікацій;
- підходи щодо визначення тарифів на послуги взаємоз’єднання мереж операторів телекомунікацій;
- підходи до побудови системи тарифного регулювання;
- державне регулювання у питаннях взаємоз’єднання операторів телекомунікацій;
- методи і проблеми визначення витрат на послуги взаємоз’єднання мереж;
- впровадження підходу LRIC;

Міжнародна науково-практична конференція “Якість вищої освіти та проблеми підготовки фахівців у вищій школі”

Галузь: 

ПДПУ ім. К.Д. Ушинського проводить Міжнародну науково-практичну конференцію “Якість вищої освіти та проблеми підготовки фахівців у вищій школі”

22-23 жовтня 2009 року ПДПУ ім. К.Д. Ушинського (кафедра дошкільної педагогіки) проводить Міжнародну науково-практичну конференцію “Якість вищої освіти та проблеми підготовки фахівців у вищій школі”.

Планується робота за такими напрямами:

1. Теоретичні і практичні проблеми управління якістю підготовки фахівців у вищій школі;
2. Становлення професіонала в умовах модернізації вищої школи в країнах ЄС;
3. Державні стандарти вищої освіти і якість підготовки сучасних вчителів до професійної діяльності.
4. Управління якістю підготовки фахівців у вищій школі: історія, досвід, перспективи.

За матеріалами конференції будуть видані: спеціальний випуск науково-практичного журналу Південного наукового центру АПН України “Наука і освіта” та збірка тез конференції.

Матеріали для публікації в журналі “Наука і освіта” подавати за вимогами ВАК України щодо статей у фахових виданнях. Обсяг 8-12 стор. Мова – українська, російська, англійська.

Резюме – до 10 рядків українською, російською та англійською мовами.

Шостий міжнародний семінар "Математичне моделювання і інформаційні технології" ММІТ-2008

Галузь: 

ШЕСТОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ММИТ-2008)

Уважаемые коллеги!

Факультет информационных технологий Одесской государственной акаде-мии холода приглашает Вас принять участие в VI международном семинаре «Математическое моделирование и информационные технологии», который со-стоится 20-21 ноября 2008 года в г. Одессе.

Основные направления работы семинара:
- компьютерное моделирование;
- информационные технологии;
- информатизация образования;
- прикладные исследования.

ОРГКОМИТЕТ СЕМИНАРА

Председатель ― академик Притула В. В., ректор ОГАХ,
члены комитета:
― доц. Корниенко Ю.К., директор ФИТ ОГАХ,
― член-корр. НАНУ, проф. Евдокимов В.Ф., директор ИПМЭ им. Г.Е. Пухова,
― доц. Косой Б. В., заведующий кафедрой программирования,
― проф. Лагутин А. Е., проректор по научной работе ОГАХ,
― проф. Левковский К. М., заместитель директора НМЦ МОН Украины
― проф. Тарасенко В.П., заведующий кафедрой СКС НТУУ «КПИ»
― проф. Швец В. Т., заведующий кафедрой ВМ

Сторінки

Підписатися на RSS - Одеса