Одеса

Міжнародна науково-практична конференція ''Розвиток науки психології та педагогіки у сучасних умовах''

Галузь: 

Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної педагогічної та психологічної наук. В даний час всі наукові напрямки розвиваються достатньо динамічно, а тому публікація результатів досліджень є надзвичайно відповідальним і важливим кроком для вченого. З'являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують найпильнішої уваги наукової громадськості.

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми правотворчості очима науковців», м. Одеса, 01-02 листопада 2011р.

Галузь: 

Маємо честь і приємність запросити Вас прийняти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми правотворчості очима науковців», яка буде організована Причорноморською фундацією права.

Мета науково-практичної конференції – залучення студентів, аспірантів, молодих вчених, практикуючих юристів до науково-практичної діяльності та стимулювання і підтримка наукової діяльності правничої спільноти в Україні.

Наукова діяльність є одним з пріоритетним напрямком діяльності Причорноморської фундації права, оскільки саме лише належне наукове осмислення сутності проблем правового регулювання суспільних відносин може забезпечити розробку найефективніших способів вирішення цих проблем.

Головні напрями конференції:

Історія та теорія держави та права, філософія права;
Конституційне право, муніципальне право;
Міжнародне публічне та приватне право;
Екологічне, земельне, аграрне право;
Цивільне право та процес;
Сімейне право, житлове право;
Господарське право та процес;
Трудове право, право соціального забезпечення;
Адміністративне право та процес, фінансове, інформаційне право;
Кримінальне право, кримінально-виконавче право;

Міжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика розвитку інноваційної економіки»

Галузь: 

Шановні колеги!
На сьогодні усі наукові напрямки розвиваються достатньо динамічно. Публікація - це результат дослідження який є надзвичайно відповідальним і важливим кроком для вченого. З'являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, що заслуговують уваги наукової громадськості.
Мета конференції – пошук рішень з актуальних проблем сучасної економічної науки, встановлення контактів між вченими різних країн, обмін науковими результатами і дослідницьким досвідом. Запрошуємо Вас взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції вчених, аспірантів та студентів.

Міжнародна науково-практична конференція "Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки"

Галузь: 

Дата проведення конференції: 21-22 травня 2011 р.
Останній день подачі матеріалів: 17 травня 2011 р.

Організатор: Центр еономічних досліджень та розвитку
Мета: публікація наукових результатів економічних досліджень ведучих учених, аспірантів, студентів вузів; пошук рішень з актуальних проблем сучасної економічної науки, встановлення контактів між вченими різних країн, обмін науковими результатами і дослідницьким досвідом.

Головні напрями конференції:
- Сучасний етап еволюції світової економічної системи та теорія фірми.
- Стратегічний процес в організації у контексті структурних змін у світовій економіці.
- Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління підприємством: нові методи та інструменти.
- Управління знаннями в освітніх та наукових закладах для зміни і розвитку соціально-економічних систем різних рівнів.
- Криза сучасних економічних поглядів: нова теорія для «нової економіки».
- Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг).
- Економіка праці та управління персоналом.

Реформування фінансової системи та стимулювання економічного зростання в нестабільності

Галузь: 

Міжнародна науково-практична конференція

«Реформування фінансової системи та стимулювання економічного зростання в нестабільності»

м. Одеса, 15-16 квітня 2011 р.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ - публікація наукових результатів економічних досліджень ведучих учених, аспірантів, студентів вузів; пошук рішень з актуальних проблем сучасної економічної науки, встановлення контактів між вченими різних країн, обмін науковими результатами і дослідницьким досвідом.

Головні напрями конференції:

* Сучасний етап еволюції світової економічної системи та теорія фірми.
* Стратегічний процес в організації у контексті структурних змін у світовій економіці.
* Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління підприємством: нові методи та інструменти.
* Управління знаннями в освітніх та наукових закладах для зміни і розвитку соціально-економічних систем різних рівнів.
* Криза сучасних економічних поглядів: нова теорія для «нової економіки».
* Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг).

Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку

Галузь: 

Міжнародна науково-практична конференція
«Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку»
м. Одеса, 11-12 березня 2011 р.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ - публікація наукових результатів економічних досліджень ведучих учених, аспірантів, студентів вузів; пошук рішень з актуальних проблем сучасної економічної науки, встановлення контактів між вченими різних країн, обмін науковими результатами і дослідницьким досвідом.
Головні напрями конференції:

 Сучасний етап еволюції світової економічної системи та теорія фірми.
 Стратегічний процес в організації у контексті структурних змін у світовій економіці.
 Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління підприємством: нові методи та інструменти.
 Управління знаннями в освітніх та наукових закладах для зміни і розвитку соціально-економічних систем різних рівнів.
 Криза сучасних економічних поглядів: нова теорія для «нової економіки».
 Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг).
 Економіка праці та управління персоналом.
 Бухгалтерський, управлінський облік і аудит.

Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, фінанси та бізнес: проблеми та перспективи розвитку»

Галузь: 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ - публікація наукових результатів економічних досліджень ведучих учених, аспірантів, студентів вузів; пошук рішень з актуальних проблем сучасної економічної науки, встановлення контактів між вченими різних країн, обмін науковими результатами і дослідницьким досвідом.
Головні напрями конференції:

 Теорія управління економічними системами; економічні теорії.
 Світова економіка. Регіональна економіка.
 Менеджмент.
 Маркетинг.
 Управління інноваціями та інноваційною діяльністю.
 Логістика.
 Економіка праці та управління персоналом.
 Бухгалтерський, управлінський облік і аудит.
 Фінанси та податкова політика.
 Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг).
 Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні підприємством.
 Стратегія сталого розвитку підприємств, галузей, комплексів.
 Правове регулювання соціально-економічних відносин.

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.
Форма проведення конференції: очна, заочна.

Міжнародні читання, присвячені пам'яті професора імператорського новоросійського університету П.Є.Казанського

Галузь: 

Перші міжнародні читання з міжнародного права імені професора Петра Євгенійовича Казанського присвячені пам’яті одного з найвідоміших юристів-міжнародників, життєвий та науковий шлях якого тісно пов’язані з Імператорським Новоросійським університетом.

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасне міжнародне та вітчизняне право як регулятор суспільних відносин»

Галузь: 

Причорноморська фундація права
запрошує Вас взяти участь у
Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасне міжнародне та вітчизняне право
як регулятор суспільних відносин»

м. Одеса, 7-8 жовтня 2010 р.

Детальна інформація на офіційному сайті ПФП:
http://www.blackseafoundationoflaw.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=13:2010-08-04-07-46-01&catid=2:2010-08-03-10-46-03&Itemid=14

III Всеукраїнська науково-практична конференція "Інформаційні технології і автоматизація-2010"

Галузь: 

14–15 октября 2010г. в Одесской национальной академии пищевых технологий ( ОНАПТ ) состоится 2-я Всеукраинская научно-производственная конференция «Информационные технологии и автоматизация – 2010».
Для участия в конференции приглашаются ученые, инженеры, специалисты в области автоматизации, программисты, аспиранты, студенты.

ПРОБЛЕМАТИКА (СЕКЦИИ)
1.Новое в развитии информационно-управляющих технологий: техническая база, программное обеспечение, сети.
2.Современные методы и алгоритмы управления объектами химико-технологического типа.
3.Автоматические и автоматизированные системы управления технологическими процессами пищевой и зерноперерабатывающей промышленности.
4.Автоматизированное управление бизнес-процессами: концепции, методы, алгоритмы, системы.
7.Подготовка кадров в области автоматизации.

Адрес оргкомитета конференции:
65039, Одесса, ул. Канатная 112, Одесская национальная академия пищевых технологий , факультет компьютерных систем и управления предпринимательством.
E-mail: nauka@onaft.edu.ua; volkov@onaft.edu.ua

ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ
Рабочие языки конференции: украинский, русский.

РАБОТА СЕКЦИЙ

Сторінки

Підписатися на RSS - Одеса