м. Одеса

Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук" 2015

Галузь: 

Запрошуємо вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук», що відбудеться 03-04 квітня 2015.

Дедлайн: 03.04.2015

Офіційні мови конференції: українська, російська та англійська.

Форма проведення конференції: дистанційна.

Секції конференції:

XIII Міжнародна науково-технічна конференція “Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах”

Галузь: 

Запрошуємо прийняти участь у черговій (13-тій) Міжнародній НТК ВОТТП_13-2014, котра пройде з 6 по 12 червня на березі Чорного моря (смт. Затока), база відпочинку Одеської національної академії зв язку ім. Попова.
З метою організації підготовки до проведення, та видання збірника праць, ПРОСИМО: чітко дотримуватися правил оформлення.
Дедлайн: до 20-25 квітня.
Для бажаючих забронювати місця в будиночках бази, просимо надсилати узгоджені заявки завчасно.

Міжнародна науково-практична конференція «ТЕХНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ: НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

Міжнародна науково-практична конференція "Місце та роль медицини в ХХІ ст."

Галузь: 

Останній день подання матеріалів: 27 березня 2012 року

Мета: здійснення комплексного наукового розгляду сучасного стану медичних, фармацевтичних, ветеринарних наук в Україні та світі з залученням зусиль науковців, аспірантів, студентів з усіх куточків України та зарубіжних держав, які досліджують проблеми формування, охорони та захисту здоров'я.

Секції:
1. Ветеринарні науки
2. Фармацевтичні науки
3. Клінічна медицина
4. Профілактична медицина
5. Теоретична медицина

Робочі мови: українська, російська, англійська

Умови участі. Нобхідно:
- заповнити форму заявки на участь у конференції в online режимі, на яку можна перейти за посиланням, яке містить на офіційному сайті Південної фундації медицини, в розділі "Конференції" в інформації про конференцію.
- сплатити організаційний внесок
- надіслати на електронну скриньку оргкомітету такі документи:
а) тези доповіді на українській, російській чи англійській мові;
б)відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску.

МІЖНАРОДНІ ЧИТАННЯ ПРИСВЯЧЕНІ ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА ІМПЕРАТОРСЬКОГО НОВОРОСІЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ П.Є. КАЗАНСЬКОГО

Міжнародні читання з міжнародного права імені професора Петра Євгенійовича Казанського присвячені пам’яті одного з найвідоміших юристів-міжнародників, життєвий та науковий шлях якого тісно пов’язані з Імператорським Новоросійським університетом.
Одна із фундаментальних праць П.Є. Казанського – «Всеобщие административные союзы государств», – була видана в Одесі та принесла професору славу провідного спеціаліста з міжнародного права. Він розглядав міжнародне право з нових позицій як право міжнародного управління, підкреслюючи, що в міжнародних відносинах поряд з державами беруть участь і так звані міжнародні спільності, під якими розумілися всесвітні християнські церкви та інші об'єднання індивідів. Виходячи з оригінальної в той час ідеї про єдність міжнародного публічного та міжнародного приватного прав, вчений вважав, що міжнародне право регулює широке коло різноманітних за характером правовідносин: між державами; державами і спільнотами; між державою і громадянином іншої держави; між фізичними особами, які є громадянами різних держав.

IV Міжнародна конференція молодих вчених "Біорізноманіття. Екологія. Адаптація. Еволюція"

Галузь: 

16-19 вересня 2009 року на базі біологічного факультету Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова відбудеться IV Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених “Біорізноманіття. Екологія. Адаптація. Еволюція.”, присвячена 180-річчю з дня народження видатного фізіолога І.М. Сєченова.

Робота конференції планується за такими напрямками:

- Ботаніка та мікологія.
- Тваринний світ наземних екосистем.
- Тваринний світ водних екосистем.
- Фізіологія та біохімія людини та тварин.

Матеріали конференції будуть опубліковані у вигляді збірки тез доповідей до початку роботи конференції. Тези приймаються виключно англійською мовою. Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Окрім секційних доповідей, планується робота постерної сесія. Кількість секційних та постерних доповідей обмежена!

Для участі в конференції потрібно до 01.06.2009 р. зареєструватися та надіслати електронний варіант тез доповідей за адресою biodiversity2009@onu.edu.ua. Тези приймаються виключно англійською мовою.

Web-сторінка: http://www.nauka-online.org/content/iv-mizhnarodna-konferentsiya-molodykh-vchenykh-bioriznomanittya-

Х Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні інформаційні й електронні технології"

Галузь: 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Секция 1. Информационные технологии и системы искусственного интеллекта
1.1. Системные вопросы построения и моделирование интеллектуальных информационных
систем.
1.2. Распознавание образов в информационных системах.
1.3. Информационные технологии на основе нечетких множеств и нечеткой логики.
1.4. Нейросетевые технологии.
1.5. Защита информации.
Секция 2. Компьютерные системы и сети
2.1. Аппаратные и программные средства компьютерных систем.
2.2. Проектирование, моделирование, контроль и диагностика аппаратных и
программных средств компьютерных систем.
2.3. Обработка измерительных сигналов в компьютерных системах.
2.4. Специализированные компьютерные системы и сети.
2.5. Мониторинг и управление в компьютерных сетях.
Секция 3. Радиотехнические, телекоммуникационные и телевизионные системы
3.1. Передача и обработка сигналов.
3.2. Аппаратные радиоэлектронные средства.
3.3. Телевизионные устройства и системы.
3.4. Технологии и средства связи.
Секция 4. Проектирование, конструирование, производство и контроль электронных
средств

Міжнародна конференція студентів-правників і молодих юристів "Європейський суд з прав людини: діяльність і здобутки"

Галузь: 

16-18 квітня 2009 року на базі Одеської національної юридичної академії та Міжнародного гуманітарного університету (м. Одеса, Україна) відбудеться Міжнародна конференція студентів-правників і молодих юристів "Європейський суд з прав людини: діяльність і здобутки".

Мета заходу:
популяризація ідеї прав людини серед студентів-правників та молодих юристів;
вивчення практики вирішення спорів Європейському суді з прав людини;
залучення студентів-правників та молодих юристів до обговорення сучасних проблем, що існують у діяльності Європейського суду з прав людини.

Секції конференції:
Секція 1: Європейський суд з прав людини: принципи організації і діяльності
Секція 2: Юрисдикція, процедура і проблеми прийнятності справ в Європейському суді з прав людини
Секція 3: Особливості розгляду окремих категорій справ в Європейському суді з прав людини
Секція 4: Значення рішень Європейського суду з прав людини для національного законодавства і правозастосовчої практики.

Публікація доповіді / тез доповіді:

Сторінки

Підписатися на RSS - м. Одеса