туристична політика

Китайський досвід стійкого розвитку туризму Україні

Нажаль, розвиток туризму в Україні відбувається без наявності чіткої туристичної політики. Насправді, низка управлінських зусиль приречена на неефективність через відсутність системності й раціональних науково обгрунтованих підходів. Вже два роки поспіль підготовка фахівців рівня магіст на кафедрі країнознавства і туризму географічного факультету Київського національного університету передбачає й реалізує солідні дослідження зарубжного досвіду й пошуку ефективних інновацій. У якості прикладу хочеться навести матеріал, підготований цьогорічним випускником, який свідчить, що стійкий розвиток туризму в Китаї визначається активним втіленням у життя низки проектів, каталізаторами яких виступають міжнародні інституції. Читайте тут - http://2012uwell.com/news/kitayskiy-opyit-ustoychivogo-razvitiya-turizma-ukraine
Подібних напрацювань ми маємо багато й висновок до якого ми дійшли полягає у тому, що необхідні дуже суттєві зусилля з "виховання" культури туризму й активного ознайомлення, залучення громадськості до питань туристичної політики, стійкого розвитку тощо.

Fields: 

Forums: 

Keywords: 

Підписатися на RSS - туристична політика