спадщина

IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Театр та театральна педагогіка України у ХХІ столітті: теорія, методологія, практика»

Галузь: 

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь 21 – 22 лютого 2013 р. у роботі IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Театр та театральна педагогіка України у ХХІ столітті: теорія, методологія, практика».

До участі в конференції ЗАПРОШУЮТЬСЯ науковці, викладачі, аспіранти, магістранти та студенти ВНЗ, державні службовці, працівники органів місцевого самоврядування та працівники закладів культури і мистецтв.

Під час конференції передбачено обговорення таких питань:.

 • Синтез мистецтв як складник режисури театральних видовищ.
 • Український театр нового часу.
 • Шляхи вдосконалення театральної освіти.
 • Нові підходи до вивчення української театральної спадщини.
 • Театр як форма міжкультурної комунікації.
 • Актуальні проблеми театрознавства та театральної педагогіки.
 • Традиційні та інноваційні педагогічні технології в театральній освіті.

  Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

  Оргкомітет приймає заявки (бланк додається) і тези доповідей обсягом не більше 3 сторінок до 21 січня 2013 року..

 • Міжнародний польовий археологічний семінар "Матеріальна та духовна культура Південної Русі"

  Галузь: 

  Дата проведення: 16.07.2009
  Місце проведення: Україна, м. Чернігів

  "Матеріальна та духовна культура Південної Русі"
  Інститут археології та стародавньої історії Північного Лівобережжя Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Шевченка спільно з Інститутом археології НАН України

  16 – 19 липня 2009 року в Чернігові та Шестовиці

  проволять Міжнародний польовий археологічний семінар "Матеріальна та духовна культура Південної Русі", присвячений 100-річчю В. Й. Довженка.

  Робочі мови семінару – українська, російська, англійська та інші європейські.

  Тексти доповідей обсягом 10 – 12 стор., надрукованих 14 шрифтом Times New Roman Cyr (редактор MS Word 6.0 або Word 7.0), на папері формату А 4, подавати до 1 травня 2009 р. Можливі графічні ілюстрації. Інтервал – півтора. Поля зверху та знизу – 20 мм, зліва – 35 мм, справа – 10 мм. Посилання на літературу та джерела – в кінці тексту (не в автоматичному, а в текстовому режимі).

  Зберігання історико-культурної спадщини. Наука та практика

  Галузь: 

  Дата проведення: 22.09.2009
  Місце проведення: Україна, м. Київ

  "Зберігання історико-культурної спадщини. Наука та практика"
  Національний науково-дослідний реставраційний центр (Міністерство культури і туризму України) 22–24 вересня 2009 року проводить VII Міжнародну науково-практичну конференцію «Зберігання історико-культурної спадщини. Наука та практика», яка відбудеться в Києві .

  Тематика конференції:

  - Загальні питання збереження музейних, архівних та бібліотечних фондів.

  - Умови зберігання пам’яток.

  - Системи забезпечення мікроклімату.

  - Біологічні пошкодження.

  - Екологічні, фізичні, хімічні дослідження пам’яток.

  Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

  Реєстраційну картку, два примірники роздрукованої доповіді, варіант на електронному носії просимо надіслати до 10 квітня 2009 року (після зазначеної дати оргкомітет не буде мати змоги підготувати надіслані матеріали до друку).

  Оплата витрат – за рахунок організації, що відряджає.

  Правила оформлення доповідей:

  - Обсяг до шести сторінок формату А4, набраних на комп'ютері.

  Українське народознавство на початку ХХІ ст. (теорія і методи та тенденції розвитку)

  Галузь: 

  Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського Національної Академії наук України

  запрошує до участі у Міжнародній науковій конференції на тему: “Українське народознавство на початку ХХІ ст. (теорія і методи та тенденції розвитку)”, яка відбудеться 17 грудня 2008 р.

  Тематикою секційних засідань конференції передбачено розгляд широкого спектру народознавчих проблем, зокрема:

  - здобутки та втрати українського народознавства ХІХ–ХХ ст.;

  - етнокультурна спадщина та сучасність;

  - проблеми та перспективи українського народознавства ХХІ ст.;

  - сучасний стан та методи фіксації фольклорно-етнографічних матеріалів.

  Під час роботи конференції планується розглянути нові напрямки та методи сучасного народознавства: етносоціологічні, кроскультурні дослідження, цільові моніторинги, семантика.

  До участі запрошуються також збирачі-аматори фольклорно-етнографічних матеріалів (місцеві краєзнавці, вчителі, музеєзнавці та ін.)

  Вимоги до оформлення статті:

  Підписатися на RSS - спадщина