соціальні процеси

V Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та аспірантів «Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України»

Галузь: 

Тематичні напрямки роботи конференції:

Секція 1. Політико-правові аспекти розвитку суспільства
Секція 2. Українська та світова культура
Секція 3. Фінансові аспекти розвитку підприємництва
Секція 4. Вдосконалення обліку та аудиту
Секція 5. Інформаційні технології в економіці
Секція 6. Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні
Секція 7. Теоретичні та практичні аспекти менеджменту організацій
Секція 8. Маркетингові стратегії в підприємницькій діяльності
Секція 9. Економіка сучасного підприємства: теорія і практика

Всеукраїнська наукова конференція "Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук"

Галузь: 

Конференція присвячена 20-річчю гуманітарного факультету Національної металургійної академії України (Дніпропетровськ).

Планується робота секцій за такими напрямами:

  • Історичні науки в добу глобалізації: проблеми та перспективи.
  • Сучасні пріоритети філології: наука і практика.
  • Правові проблеми в умовах трансформації суспільства.
  • Філософія в контексті сучасної культури: людина, наука, освіта.
  • Актуальні проблеми документознавства та інформаційної діяльності.
  • Політичні та соціальні аспекти розвитку сучасного суспільства.
  • Проблеми професійної підготовки спеціалістів у ВНЗ в контексті інформаційних процесів.
  • Інтелектуальна власність та інноваційна діяльність.
  • Фізична культура в системі гуманітарної освіти.

Конференція буде проводитися 7-8 жовтня 2012 р. у конференц-залі НМетАУ (м. Дніпропетровськ, пр.Гагаріна, 4). Реєстрація учасників 7 жовтня з 10.00 до 11.00 в холі біля конференц-зали.

Початок конференції - 11.00.

Мови конференції: українська, російська, англійська.

XХ Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених “Наука і вища освіта”

Галузь: 

Організатор: Класичний приватний університет
Адреса: Україна, 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б,
тел./факс: (061) 701-90-08.
e-mail: nauka_osvita@ukr.net

Мета проведення: генерація нових ідей і конкретних пропозицій щодо вирішення політичних, соціально-економічних, правових та інших проблемних питань розвитку України як європейської держави.
Тематичні напрями роботи конференції:

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
Секції:
1. Інтеграція України у світові та регіональні економічні структури
2. Економічні й організаційні аспекти розвитку підприємств і галузей України
3. Стан та перспективи маркетингової діяльності суб’єктів господарювання в умовах ринку.
4. Особливості функціонування сучасної фінансово-кредитної системи України
5. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит як складові ефективного функціонування підприємств
6. Сучасні аспекти макро- та мікроекономічних процесів
7. Економіко-математичне та статистичне моделювання макро- та мікропроцесів

СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОЗНАВЧИХ ПРОБЛЕМ
Секції:

Підписатися на RSS - соціальні процеси