соціальні комунікації

III Міжнарода науково-практична конференція

Місце проведення конференції: м. Київ
Конференція відбудеться: 29 жовтня 2016 р

прийом матеріалів (включно): до 28 жовтня 2016 р
розміщення електронної версії збірника: до 07 листопада 2016 р
розсилання друкованих збірників авторам: до 12 листопада 2016 р
Офіційні мови конференції: українська, російська та англійська
Форма проведення конференції: дистанційна

Суб, 29/10/2016

СТВОРЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБРАЗУ КАФЕДРИ У СОЦІАЛЬНИХ СЕРЕДОВИЩАХ КОМУНІКАЦІЙ

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Сьогодні забезпечення потреб ринку праці у професіоналах залежить від місця навчання та його якості. Володіння знаннями та інформацією визначає успішність ділової діяльності та бізнесу, підтримання загального порядку в суспільстві та розвиток комунікацій у ньому. Позитивний інформаційний образ кафедри формується за допомогою соціальних комунікацій у віртуальному середовищі.

Міжнародна науково-практична конференція "Перспективи розвитку сучасної науки"

Галузь: 

Міжнародна науково-практична конференція "Перспективи розвитку сучасної науки"

м.Львів

5-6 грудня 2014

Секції конференції:
1. Теорія та історія соціальних комунікацій
2. Документознавство, архівознавство
3. Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство
4. Теорія та історія журналістики
5. Теорія та історія видавничої справи та редагування
6. Прикладні соціально-комунікаційні технології
7. Соціальна інформатика

Міжнародна науково-практична конференція "Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів" 2014

Галузь: 

Запрошуємо Вас відвідати міжнародну науково-практичну конференцію "Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів", що відбудеться у Київському університеті ім. Грінченка 13 листопада 2014 року.

Напрями роботи конференції:

 1. Міжнародний досвід розвитку соціальних комунікацій.
 2. Розвиток сучасних досліджень в галузі соціальних комунікацій.
 3. Професійний потенціал майбутніх фахівців у сфері соціальних комунікацій в Україні та світі.
 4. Віртуальне середовище та його можливості в сфері соціальних комунікацій.
 5. Фахова підготовка журналістів: вітчизняний та зарубіжний досвід.
 6. Перспективи розвитку видавничої справи в Україні.
 7. Крос-культурний аспект рекламної та PR-комунікації.
 8. Місія бібліотеки в умовах розвитку сучасного інформаційного простору.

Місце проведення конференції:
Київський університет імені Бориса Грінченка
(м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б. Проїзд: ст. м. «Мінська»)

Порядок роботи конференції (13 листопада):

 • Реєстрація учасників: 9.00 – 10.00

Міжнародна науково-практична конференція "Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів" 2014

Галузь: 

Запрошуємо Вас 3-4 жовтня 2014 року взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції "Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів".

Напрями роботи конференції:

 • Міжнародний досвід розвитку соціальних комунікацій.
 • Розвиток сучасних досліджень в галузі соціальних комунікацій.
 • Професійний потенціал майбутніх фахівців у сфері соціальних комунікацій в Україні та світі.
 • Віртуальне середовище та його можливості в сфері соціальних комунікацій.
 • Фахова підготовка журналістів: вітчизняний та зарубіжний досвід.
 • Перспективи розвитку видавничої справи в Україні.
 • Крос-культурний аспект рекламної та PR-комунікації.
 • Місія бібліотеки в умовах розвитку сучасного інформаційного простору.

Місце та порядок проведення конференції:
Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б. Проїзд: ст. м. «Мінська»)

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Міжнародна заочна конференція "Наука і суспільство" 2014

Запрошуємо взяти участь у Міжнародній заочній конференції "Наука і суспільство", що організовується науково-дослідним центром "Знання" 15 лютого 2014 року у Донецьку.

Напрями роботи конференції

 • Фізико-математичні науки;
 • Хімічні науки;
 • Біологічні науки;
 • Геологічні науки;
 • Технічні науки;
 • Сільськогосподарські науки;
 • Історичні науки;
 • Економічні науки;
 • Філософські науки;
 • Філологічні науки;
 • Географічні науки;
 • Юридичні науки;
 • Педагогічні науки;
 • Медичні науки;
 • Фармацевтичні науки;
 • Ветеринарні науки;
 • Мистецтвознавство;
 • Архітектура;
 • Психологічні науки;
 • Військові науки;
 • Національна безпека;
 • Соціологічні науки;
 • Політичні науки;
 • Фізичне виховання та спорт;
 • Державне управління;
 • Культурологія;
 • Соціальні комунікації.

Дедлайн: 15 лютого 2014

Робочі мови конференції: українська, англійська та російська.

2-а Міжнародна наукова конференція "Інформація, комунікація, суспільство 2013"

Галузь: 

Шановнi колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у 2-ій міжнародній науковій конференції "Інформація, комунікація, суспільство 2013".

Конференція відбудеться [b]16-19 травня 2013 р.[/b] у Національному університеті “Львівська політехніка” (Україна, Львів) та смт. Славське Сколівського району Львівської області (Карпати).

[b]Конференція матиме такі напрями роботи:[/b]
[list]
[*]Документознавство та інформаційна діяльність у системі сучасних наукових досліджень
[*]Технології соціальних комунікацій в Internet та World Wide Web
[*]Психологічна та педагогічна компоненти документно-інформаційної діяльності
[*]Електронна демократія та електронне урядування
[*]Лінгвістичні технології інформаційної діяльності
[*]Технології інформаційного менеджменту та інтелектуального опрацювання даних
[*]Проблеми маркетингу інформаційних продуктів та послуг
[*]Бібліотечна, архівна та музейна діяльність в умовах розвитку інформаційного суспільства
[/list]
Останній день прийняття заявок та матеріалів доповідей – [b]15 квітня 2013 р.[/b]

Детальну інформацію про умови участі Ви можете дізнатися на сайті конференції: http://ics.ukrscience.org

1-ша Міжнародна наукова конференція "Інформація, комунікація, суспільство 2012"

Галузь: 

Запрошуємо взяти участь у 1-ій Міжнародній науковій конференції "Інформація, комунікація, суспільство 2012" (ІКС-2012)!

Конференція буде проведена 25-28 квітня 2012 року в Національному університеті "Львівська політехніка".

Секції конференції включають, але не обмежуються нижче наведеними:

 • Документознавство та інформаційна діяльність у системі сучасних наукових досліджень
 • Технології соціальних комунікацій в Internet та World Wide Web
 • Психологічна та педагогічна компоненти документно-інформаційної діяльності
 • Електронна демократія та електронне урядування
 • Лінгвістичні технології інформаційної діяльності
 • Технології інформаційного менеджменту та інтелектуального опрацювання даних
 • Проблеми маркетингу інформаційних продуктів та послуг
 • Бібліотечна, архівна та музейна діяльність в умовах розвитку інформаційного суспільства

Важливі дати:

23 БЕРЕЗНЯ 2012 - кінцевий термін прийняття заявок та матеріалів доповідей

30 БЕРЕЗНЯ 2012 - повідомлення про прийняття або відхилення матеріалів

06 КВІТНЯ 2012 - кінцевий термін оплати внесків

XХ Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених “Наука і вища освіта”

Галузь: 

Організатор: Класичний приватний університет
Адреса: Україна, 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б,
тел./факс: (061) 701-90-08.
e-mail: nauka_osvita@ukr.net

Мета проведення: генерація нових ідей і конкретних пропозицій щодо вирішення політичних, соціально-економічних, правових та інших проблемних питань розвитку України як європейської держави.
Тематичні напрями роботи конференції:

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
Секції:
1. Інтеграція України у світові та регіональні економічні структури
2. Економічні й організаційні аспекти розвитку підприємств і галузей України
3. Стан та перспективи маркетингової діяльності суб’єктів господарювання в умовах ринку.
4. Особливості функціонування сучасної фінансово-кредитної системи України
5. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит як складові ефективного функціонування підприємств
6. Сучасні аспекти макро- та мікроекономічних процесів
7. Економіко-математичне та статистичне моделювання макро- та мікропроцесів

СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОЗНАВЧИХ ПРОБЛЕМ
Секції:

Міжнародна наукова конференція «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку»

Галузь: 

Організатор: ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ
[b]Наукові напрями конференції:[/b]
[list]
[*]Методологічні та теоретичні проблеми культурології і соціальних комунікацій
[*]Українська культура в системі міжетнічних комунікацій: історія, теорія, практика
[*]Моделі міжкультурної комунікації в умовах глобалізації
[*]Філософські та соціально-політичні виміри сучасної культури
[*]Соціально-педагогічні аспекти формування культури особистості
[*]Соціально-комунікаційні виміри буття сучасного мистецтва

Сторінки

Підписатися на RSS - соціальні комунікації