підприємницька діяльність

Міжнародна науково-практична конференція «Шляхи підвищення економічної ефективності в умовах реформ: досвід розвинутих та попередніх економік»

Галузь: 

Наукові секції:
- економічна ефективність в умовах глобалізації;
- рефомування та ефективність національної економіки;
- рефомування та ефективність регіональної економіки;
- підвищення ефективності діяльності підприємств;
- економічна ефективність у економічній теорії;
- ефективність фінансово-інвестиційної діяльності;
- ефективний маркетинг;
- ефективне природокористування;
- моделювання та інформаційне забезпечення ефективного прийняття рішень;

Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів, здобувачів та студентів «Теоретичні та практичні аспекти розвитку менеджменту підприємств виробничої сфери: світовий та вітчизняний досвід»

Галузь: 

У розрізі тематики конференції заплановано такі секції:
1. Інституційно-правове забезпечення розвитку підприємств виробничої сфери;
2. Маркетинг підприємств виробничої сфери;
3. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку логістичного менеджменту підприємств виробничої сфери;
4. Управління розвитком менеджменту підприємств виробничої сфери регіону, країни;
5. Менеджмент знань та кадровий менеджмент як основа ефективного розвитку підприємств виробничої сфери;
6. Напрямки та шляхи вдосконалення менеджменту підприємств виробничої сфери.

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Формування системи і механізмів обліково-аудиторського та аналітичного забезпечення конкурентоспроможного розвитку підприємств реального сектору економіки України"

Галузь: 

Організатор:
Подільський державний аграрно-технічний університет
Інститут бізнесу і фінансів
Луцький національний технічний університет
ННЦ "Інститут аграрної економіки"
Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України
Науковий клуб "Sophus"

Тематичні напрямки:
Секція 1. Розвиток економічних теорій у подоланні світової економічної кризи та роль бухгалтерського обліку: проблематика міждисциплінарних досліджень.
Секція 2. Актуальні питання обліку окремих об’єктів та проблеми впровадження міжнародних стандартів обліку і фінансової звітності.
Секція 3. Управлінський облік як підсистема сучасного менеджменту та проблеми управління витратами.
Секція 4. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку за об'єктами.
Секція 5. Інститут аудиторства в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.
Секція 6. Організаційно-методичні засади та інноваційні технології підготовки фахівців з обліку, аудиту, фінансів.
Секція 7. Сучасні методики контролю та аналізу для обґрунтування управлінських рішень.
Секція 8. Комерційна діяльність та підприємництво в умовах ринкової економіки.

Підписатися на RSS - підприємницька діяльність