науковий ступінь

Новий "Порядок присудження наукових ступенів..."

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

24 липня 2013 року затверджено новий "Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання.....". Ознайомитися можна тут:

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF

Я уважно перечитав. Якщо відкинути деякі екзотичні випадки, а брати до уваги те, що нас зазвичай цікавить, то там є тільки таке нове у порівнянні з попереднім Порядком

Офіційні опоненти та науковий керівник (консультант) не можуть бути співробітниками однієї і тієї самої організації.
Протягом року особа може бути призначена офіційним опонентом для захисту не більш як п’яти дисертацій.
Захист дисертації повинен мати характер наукової дискусії, в якій зобов’язані взяти участь більше половини присутніх на засіданні членів спеціалізованої вченої ради - доктори наук з кожної спеціальності, за якою виконано дисертацію.

Ув'язнення за використання титулу PhD

Якщо вірити ось цій публікації:
http://pubs.acs.org/cen/news/86/i10/8610notw1.html
то в Німеччині кільком ученим загрожувала кримінальна відповідальність за незаконне використання ступеня Doktor (Dr.) на основі отриманого в США ступеня PhD.
Для отримання права використовувати титул Dr. учені мали пройти процедуру ностарифікації. У Німеччині таке використання наукового ступеня переслідується за законом і може навіть призвести до ув'язнення.

Keywords: 

Forums: 

Підписатися на RSS - науковий ступінь