лінгвістика

III Міжнародна науково-практична конференція: «Філологія і лінгвістика в сучасному суспільстві»

Прийом матеріалів (включно):: до 21 жовтня 2016 р.
Розміщення електронної версії збірника:: до 31 жовтня 2016 р.
Розсилання друкованих збірників авторам:: до 05 листопада 2016 р.
Офіційні мови конференції: : українська, російська та англійська.
Форма проведення конференції:: дистанційна.

Птн, 21/10/2016

IX МІЖНАРОДНА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “ПРІОРИТЕТИ СУЧАСНОЇ ФІЛОЛОГІЇ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА”

Галузь: 

Конференція відбудеться 24-25 лютого 2016 р.

  • прийом матеріалів (включно): до 15 січня 2016 р.
  • поселення в гуртожитку безкоштовне, харчування у студентській їдальні – за рахунок учасників конференції (ціни помірні).

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська

Секції конференції

Чтв, 25/02/2016

V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців: «Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації»

Галузь: 

Факультет романо-германських мов Національного університету «Острозька академія», Кафедра індоєвропейських мов та Науково-практична лабораторія «Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції» запрошує студентів, аспірантів та молодих науковців взяти участь у роботі V Всеукраїнської науково-практичної конференції: «Лінгвосоціокультурні аспекти комунікації», яка відбудеться 31 січня 2013 року.

Тематика секційних засідань:

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених «Філологія ХХІ століття»

Галузь: 

Запрошуємо вас взяти участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Філологія ХХІ століття», присвяченій 125-й річниці від дня народження акад. Л.А. Булаховського, яка відбудеться 19-20 квітня 2013 року.

Напрями роботи:

  1. Сучасна парадигма лінгвістичних досліджень: українська, російська, польська, англійська, німецька мови.
  2. Актуальні питання сучасного літературознавства.
  3. Неперервність і наступність у вивченні філологічних дисциплін на всіх ланках освіти (дошкільне виховання, початкова, середня і вища школа).
  4. Інноваційні освітні технології.

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська, німецька.

Календар:

  • до 20.01.2013 – прийом заявок;
  • до 20.02.2013 – прийом статей;
  • до 20.03.2013 – розсилка запрошень, прийом оргвнесків.

Матеріали конференцій будуть опубліковані у збірнику до початку роботи конференції.

VI Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістика. Комунікація. Освіта»

Галузь: 

14-15 березня 2013 року у Луганській державній академії культури і мистецтв відбуватиметься VI Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістика. Комунікація. Освіта».

Напрями роботи конференції:

III Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів»

Галузь: 

III Міжнародна науково-практична конференція

"Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів"

7-8 квітня 2011 р.

Запрошуємо Всіх до участі у роботі III Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів», яка відбудеться 7-8 квітня 2011 року в Тернопільському національному економічному університеті (м.Тернопіль).

Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграційні процеси у викладанні іноземних мов: теоретичні засади та прикладні аспекти»

Галузь: 

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції [b]«Інтеграційні процеси у викладанні іноземних мов: теоретичні засади та прикладні аспекти»[/b], яка відбудеться [b]20 – 22 листопада 2009[/b] року на факультеті іноземних мов Львівського Національного Університету імені Івана Франка.

[b]Мета конференції[/b] – сприяння інтеграції вищої освіти України у сфері викладання іноземних мов у Європейський освітній простір у контексті завдань Болонської декларації за наступними напрямками:
[list][*] вдосконалення дидактико-методичних підходів;
[*] впровадження та розвиток новітніх технологій;
[*] розширення лінгвокультурознавчих та лінгвокогнітивних досліджень.[/list]

[b]Робочі мови конференції:[/b] англійська, українська.
[b]Форми участі у конференції:[/b]
[list][*] виступ із доповіддю на пленарному засіданні (до 20 хвилин);
[*] виступ із доповіддю на секційному засіданні (до 15 хвилин);
[*] семінар (60 хвилин);
[*] участь у конференції без доповіді.[/list]
[b]Планується робота наступних секцій:[/b]
Секція №1. Контрастивна лінгвістика та міжкультурна комунікація (vmaksymuk@gmail.com).

Х Міжнародна наукова конференція "Семантика мови і тексту"

Галузь: 

Міністерство освіти і науки України
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Інститут філології

планують провести 21-23 вересня 2009 року Х Міжнародну наукову конференцію “Семантика мови і тексту”.

ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Пріоритети сучасної філології: теорія і практика”

Галузь: 

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Пріоритети сучасної філології: теорія і практика”, яка відбудеться 26-27 лютого 2009 року в Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка.

Напрями роботи конференції:

Функціональна лінгвістика

Когнітивна лінгвістика

Дискурсивна лінгвістика

Традиційне мовознавство в сучасному висвітленні

Підсумки й перспективи вивчення класичної літературної спадщини

Методологія й методика сучасних літературознавчих досліджень

Міжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми вивчення життя і творчості Ольги Кобилянської та українського літературного процесу"

Галузь: 

Запрошуємо Вас до участі в Міжнародній науковій конференції
"Актуальні проблеми вивчення життя і творчості Ольги Кобилянської
та українського літературного процесу",
що відбудеться 27-28 листопада 2008р. в Чернівецькому національному
університеті імені Юрія Федьковича.
На конференції планується робота секцій: літературознавчої, лінгві¬стичної, історико-культурологічної та методико-педагогічної.
Для участі в конференції просимо подати заявку з темою та відомостями про доповідача (прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь і вчене звання, місце роботи, адреса, телефон)
Матеріали конференції будуть надруковані за кошти авторів в «Науковому віснику» Чернівецького університету, який входить до переліку фахових видань ВАК України. Вартість однієї сторінки – 10 гривень.

Підписатися на RSS - лінгвістика