кінцевий термін прийняття готових робіт до публікації 14 червня (включно)

Міжнародна наукова-практична конференція длястудентів, аспірантів та молодих вчених «Економічні процеси глобалізації у кризовий та посткризовий періоди в Україні»

Галузь: 

Міжнародна наукова-практична конференція для студентів, аспірантів та молодих вчених

«ЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ У КРИЗОВИЙ ТА ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОДИ В УКРАЇНІ»

17-18 червня 2011 р., м. Київ

Метою конференції є обговорення та пошук рішень актуальних проблем сучасної економічної науки. В даний час всі наукові напрямки розвиваються достатньо динамічно. Публікація результатів досліджень є надзвичайно відповідальним і важливим кроком для вченого. З'являється безліч нових оригінальних ідей, теорій, які заслуговують найпильнішої уваги наукової громадськості.

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЗАХІД У ФОРМАТІ MS WORD

В програмі конференції плануються секційні засідання за наступними напрямками:

1. Нові методи самовизначення та виживання у пост кризовому світі: становлення і розвиток.

2. Стратегія і тактика управління в умовах нестабільної ринкової кон’юктури.

3. Роль фінансів в економічному зростанні: функціональна детермінованість та моделі розвитку.

4. Міжнародні стандарти та проблеми уніфікації обліку, аналізу та аудиту.

5. Сутність проблематики суспільного сектору економіки.

6. Підприємництво в ринкових умовах: проблема ефективності.

Підписатися на RSS - кінцевий термін прийняття готових робіт до публікації 14 червня (включно)