історія України

IХ міжнародна науково-практична конференція «Переяславська рада: її історичне значення і перспективи розвитку східно-слов'янської цивілізації»

Галузь: 

НТУ ХПІ, методичний відділ, кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами вул. Фрунзе, 21, м. Харків, 61002, тел.: 707-60-42, 707-61-48, 707-62-78 факс: 707-63-71 E-mail: metodot@mail.ru romanovskiy_khpi@mail.ru

Міжнародна наукова конференція «Мови й культури: між Сходом і Заходом» 2014

Галузь: 

Запрошуємо відвідати 11-12 квітня 2014 р. у Національному університеті «Києво-Могилянська академія» ІІІ Міжнародну наукову конференцію «Мови й культури: між Сходом і Заходом», присвячену 95-літтю від дня народження видатного історика і мовознавця Омеляна Пріцака. До участі в конференції запрошуються історики, філологи, культурологи, археологи, етнологи, філософи, політологи, сходознавці.

Напрями роботи конференції:

  • Історія України в контексті західних і східних цивілізацій;
  • Давні культури та Україна;
  • Київська Русь в євразійському просторі;
  • Слов’яно-тюркські культурно-історичні взаємини;
  • Етномовні процеси між Сходом і Заходом;
  • Українська мова й сучасний світ;
  • Мови та культури Далекого Сходу.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Дедлайн (подання заявок на участь): 31 січня 2014 р.

У межах конференції відбудеться круглий стіл на тему «Колекція Омеляна Пріцака в НаУКМА: стан і перспективи розвитку».

Телефони для довідок: +38 (044) 417-31-13; +38 (097) 898-33-01 (Сидорчук Таїсія Михайлівна);

ХХІV Міжнародна наукова конференція «Історія релігій в Україні»

Галузь: 

Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії, Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені М. Грушевського НАН України та Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України 12 – 16 травня 2014 р. у Львові проводять ХХІV Міжнародну наукову конференцію «Історія релігій в Україні».

Робота секцій відбуватиметься за темами:

1. Історичні корені релігійності.

а) дохристиянська релігійність; б) семантико-світоглядні основи релігійної обрядовості.

2. Конфесійний розвиток християнства на українських землях в Х – початку ХХ ст.

а) раннє християнство Х – ХІV ст.; б) церква у Речі Посполитій (друга половина ХVІ – кінець ХVІІІ ст.); в) релігійне життя Галичини кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. г) становище конфесій у Російській імперії.

3. Виклики ХХ ст.

а) формування національної української церкви в 1917 1920-х рр.; б) церква в умовах радянського тоталітаризму; в) релігійне життя української діаспори.

4. Українська держава і церква. а) політологічні аспекти державно-церковних відносин; б) соціологія релігії в сучасних умовах.

ХХІV Міжнародна наукова конференція «Історія релігій в Україні»

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

Галузь: 

Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії, Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені М. Грушевського НАН України та Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України 12 – 16 травня 2014 р. у Львові проводять ХХІV Міжнародну наукову конференцію «Історія релігій в Україні».

Робота секцій відбуватиметься за темами:

1. Історичні корені релігійності.

а) дохристиянська релігійність; б) семантико-світоглядні основи релігійної обрядовості.

2. Конфесійний розвиток християнства на українських землях в Х – початку ХХ ст.

а) раннє християнство Х – ХІV ст.; б) церква у Речі Посполитій (друга половина ХVІ – кінець ХVІІІ ст.); в) релігійне життя Галичини кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. г) становище конфесій у Російській імперії.

3. Виклики ХХ ст.

а) формування національної української церкви в 1917 1920-х рр.; б) церква в умовах радянського тоталітаризму; в) релігійне життя української діаспори.

4. Українська держава і церква. а) політологічні аспекти державно-церковних відносин; б) соціологія релігії в сучасних умовах.

I Київська студентська наукова конференция Studia Ruthenica "Актуальні питання історії України"

Галузь: 

Організатори:
Київський університет імені Бориса Грінченка
Інститут лідерства та соціальних наук
Студентське історичне наукове товариство

Мета: згуртування зусиль студентів-істориків Києва з метою формування наукової спільноти для обговорення та поширення досліджень з актуальних проблем Української історії

Секції:
- Середньвічньої історії України;
- Ранньонова історія України;
- Нова історія України;

Національна інтелігенція в історії та культурі України

Галузь: 

23-24 жовтня 2008 р. на базі Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського відбудеться
IІІ Міжнародна наукова конференція
«НАЦІОНАЛЬНА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ В ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРІ УКРАЇНИ»
Планується робота таких секцій:
1. Інтелігенція як носій національної ідеї і культури.
2. Визвольні змагання в Україні 1917-1921 рр. і національна інтелігенція.
3. Доля української інтелігенції в умовах тоталітарного режиму.
4. Українська інтелігенція в роки незалежності України.
5. Регіональні особливості історії української національної інтелігенції в новітню добу
До конференції передбачається друкування наукових статей
у “Наукових записках ВДПУ. Серія: Історія” (зареєстрований ВАК України як фахове видання)
Обов’язкові вимоги до статей:

Історія України – очима молоді. Практична допомога музеїв ВНЗ

Галузь: 

Запрошуємо Вас взяти участь у Круглому столі
«Історія України – очима молоді. Практична допомога музеїв ВНЗ. До 110-річчя НТУУ „КПІ” та 45-річчя Музею історії КПІ»,

який буде проведений 17 листопада 2008 р.

в НТУУ «КПІ» на базі відділу ДПМ «Музей історії КПІ». До участі у Круглому столі запрошуються співробітники музеїв, викладачі, аспіранти, студенти – всі ті, хто займається проблемами історії України, а також розвитку музеїв ВНЗ України. За матеріалами Круглому столі планується видання збірника.
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КРУГЛОГО СТОЛУ:
- Вивчення історії України у вітчизняних ВНЗ в контексті Болонського процесу.
- Проблема визначення найвидатніших історичних постатей минулого і сьогодення. Галерея Великих Українців.
- Участь української молоді в процесі примирення учасників Другої світової війни в ім’я нації.
- Молодь України – спадкоємниця нації.
- Роль та значення музеїв ВНЗ у навчально-виховному процесі освітнього закладу.

Робочі мови Круглого столу – українська, англійська.
Для участі у Круглому столі потрібно до 1 жовтня 2008 р. надіслати заявку, а також рекомендаційний лист від наукового керівника (для студентів та аспірантів).

Підписатися на RSS - історія України