інтелектуальні системи

ХIIІ Міжнародної науково-практичної конференції “МАТЕМАТИЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ”

Конференція відбудеться 18-20 листопада 2015 року в Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара
Відкриття 18 листопада о 10:00 в Палаці студентів ДНУ ім. Олеся Гончара.
До участі у конференції запрошуються молоді науковці, викладачі вузів, фахівці з інтелектуальних систем, студенти.
На конференції будуть працювати такі секції:

Срд, 18/11/2015

ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем»

Галузь: 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі IХ Міжнародної науково-практичної конференції «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем» На конференції будуть працювати [b]такі секції[/b]: [list] [*]Нейронечіткі технології [*]Експертні системи та системи, що навчають [*]Математичне і програмне забезпечення систем штучного інтелекту [*]Інтелектуальні системи прийняття рішень і системи підтримки прийняття рішень у технічних і економічних системах управління та у бізнесі [*]Інженерія знань [*]Кластерізація і розпізнавання образів [*]Використання інтелектуальних систем у навчальному про

11-а МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СІЕТ»

Галузь: 

[b]ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ[/b]

[b]Секция 1. Информационные технологии и системы искусственного интеллекта[/b]
1.1. Системные вопросы построения и моделирование интеллектуальных информационных систем.
1.2. Методология разработки программного обеспечения.
1.3. Защита информации.
1.4. Распознавание образов и анализ изображений.
1.5. Нейросетевые технологии.
1.6. Нечеткое моделирование и управление.
[b]Секция 2. Компьютерные системы и сети[/b]
2.1. Аппаратные и программные средства компьютерных систем.
2.2. Проектирование, моделирование, контроль и диагностика аппаратных и программных средств компьютерных систем.
2.3. Обработка измерительных сигналов в компьютерных системах.
2.4. Специализированные компьютерные системы и сети.
2.5. Компьютеризированные системы управления.
2.6. Мониторинг и управление в компьютерных сетях.
[b]Секция 3. Радиотехнические, телекоммуникационные и телевизионные системы[/b]
3.1. Передача и обработка сигналов.
3.2. Аппаратные радиоэлектронные средства.
3.3. Телевизионные устройства и системы.
3.4. Технологии и средства связи.
[b]Секция 4. Проектирование, конструирование, производство и контроль электронных средств[/b]

САІТ-2010 XII Міжнародна науково-технічна конференція

Галузь: 

[b]Тематика конференції[/b]

[list][*] Системний аналіз складних систем різної природи.
[*] Інтелектуальні системи прийняття рішень.
[*] Grid і системи високопродуктивних обчислень в науці та освіті.
[*] Прогресивні інформаційні технології.
[*] Академічні програми у сфері системного аналізу та інформаційних технологій.[/list]

[b]
Цілі конференції[/b]

[list][*] обмін прогресивними ідеями і науковими результатами між студентами, аспірантами і вченими;
[*] розвиток творчого підходу до наукової діяльності;
[*] стимуляція наукової діяльності студентів;
[*] ознайомлення студентів, аспірантів і молодих вчених з найбільш сучасними досягненнями і науковими результатами в області системного аналізу та інформаційних технологій.[/list]
[b]
Публікація праць конференції[/b]
[list][*] Тези доповідей, оформлені відповідно до встановлених вимог, будуть видані до початку конференції в Збірці праць конференції.

VІІ Міжнародна науково-практична конференція “Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем”

Галузь: 

Організаторами конференції є:

* Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара
* Інститут кібернетики НАН України ім. В.М. Глушкова.

Конференція відбудеться 18-20 листопада 2009 року в Дніпропетровському націо-нальному університеті ім. Олеся Гончара

Відкриття 18 листопада о 1000 в Палаці студентів ДНУ ім. Олеся Гончара.

До участі у конференції запрошуються молоді науковці, викладачі вузів, фахівці з інтелектуальних систем, студенти.

На конференції будуть працювати такі секції:

VІ Міжнародна науково-практична конференція “Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем”

Галузь: 

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІ Міжнародної науково-практичної кон-ференції
“МАТЕМАТИЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ”,
присвяченій 90-річчю Дніпропетровського національного університету

Підписатися на RSS - інтелектуальні системи