інформатизація

Значимість психології в житті сучасної молоді та вплив сучасних інфрмаційних технологій на їх психологічний стан

Розділ: 

Ключові слова та терміни: 

На сьогоднішній день сучасне суспільство перейшло в так зване постіндустріальне суспільство, яке вступило в новий етап суспільного історичного розвитку. Більшість людей зайняті у сфері інформаційних технологій, інформаційних послуг тощо, а сучасне покоління у свою чергу не уявляє свого життя без телефонів, комп’ютерів, Інтернету, що в свою чергу впливає на психологічний стан, емоції та почуття.

II Міжнародній науково-практичній конференції: «Значимість психології в сучасному суспільстві»

Конференція відбудеться: 09-10 грудня 2016 р.

прийом матеріалів (включно): до 09 грудня 2016 р.
розміщення електронної версії збірника: до 19 грудня 2016 р.
розсилання друкованих збірників авторам: до 24 грудня 2016 р.
Офіційні мови конференції: українська, російська та англійська.
Форма проведення конференції: дистанційна.

Срд, 16/11/2016

VIIІ Науково-практична конференція «Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі»

Метою конференції є поширення теоретичного і практичного досвіду застосування інтерактивних,
комп’ютерних та інфокомунікаційних технологій, розвиток актуальних напрямів інформатизації,
обміну досвідом в галузі інформатизації з іншими вищими навчальними закладами, опублікування
результатів наукових досліджень з інформатизації вищих навчальних закладів.
До участі у конференції запрошуються викладачі,вчені, фахівці, експерти, аспіранти, студенти.
ПРОБЛЕМАТИКА (СЕКЦІЇ)
1. Інформатизація діяльності ВНЗ

Втр, 22/11/2016

Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми формування інформаційної культури особистості" 2013

Кафедра культорології та інформаційної діяльності Маріупольського державного університету запрошує Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і студентів
«ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ»
Конференція відбудеться 01 листопада 2013 р. у приміщенні історичного факультету МДУ

НАПРЯМКИ РОБОТИ:
- Особистість в умовах становлення інформаційного суспільства
- Інформатизація як чинник соціалізації молоді
- Документно-інформаційне забезпечення діяльності установи в умовах інформатизації
- Університет як комунікативна модель інформаційної епохи
- Історична динаміка інформаційно-культурного простору
- Етнокультурні процеси у сучасному інформаційному суспільстві

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
До відкриття конференції планується видання збірника тез доповідей

МАТЕРІАЛИ ПОДАЮТЬСЯ ЗА АДРЕСОЮ: 87556, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Будівельників, 129, МДУ, кафедра культурології та інформаційної діяльності, оргкомітет.
E-mail: mggu_kafedra_kid@mail.ru

Підписатися на RSS - інформатизація