інформаційні технології

IV Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері» - 2014

Галузь: 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у IV Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні технології і системи в документознавчій сфері», що відбудеться 02.04.2014-04.04.2014 у Донецькому національному університеті (ДонНУ)
Метою конференції є: обговорення проблем розробки і застосування інноваційних рішень на базі комп’ютерних технологій і систем у документознавчій сфері.

Основні напрямки роботи конференції:(секції)

1. Концептуальні основи застосування інформаційних технологій в документарних інформаційних системах.
2. Використання інформаційних технологій у підготовці спеціалізованих документів і ресурсів.
3. Менеджмент інформаційних систем.
4. Інноваційні підходи до організації документообігу і діловодства в підприємницькій діяльності.
5. Проблеми підготовки фахівців зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність».
6. Прикладні аспекти застосування інформаційних технологій і систем.

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

До участі у роботі конференції запрошуються науковці, викладачі ВНЗ, докторанти, аспіранти, менеджери підприємств, установ і закладів, фахівці з документознавства та інформаційної діяльності.

VІІІ Міжнародна наукова конференція для молодих вчених «Сучасні проблеми математики і її застосування у природничих науках та інформаційних технологіях» - 2013

Галузь: 

Механико-математический факультет Харьковского национального университета имени В.Н.
Каразина 27 апреля 2013 г. проводит VIII Международную научную конференцию для
молодых ученых “Современные проблемы математики и её приложения в естественных
науках и информационных технологиях”.
Планируются пленарные заседания и работа в секциях по
следующим направлениям:
1. Алгебра
2. Математическая физика
3. Математическое моделирование и методы вычислений
4. Информатика и информационные технологии
5. Геометрия
6. Механика

Четверта Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні інформаційні технології на транспорті (MINTT-2012)"

Галузь: 

Ініціатори:

 1. Херсонський державний морський інститут
 2. Херсонський національний технічний університет
 3. Національний технічний університет України “КПІ”
 4. Національний авіаційний університет
 5. Одеська національна морська академія
 6. Севастопольський національний технічний університет
 7. Севастопольський військово-морський ордена Червоної зірки інститут ім. П.С. Нахімова
 8. охідна компанія "Marlow Navigation"

Мета конференції:
Аналіз і узагальнення нових теоретичних і прикладних результатів у галузі застосування сучасних інформаційних та інноваційних технологій на транспорті.

Тематика конференції:

 • інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень;
 • системний аналіз та математичне моделювання складних об’єктів;
 • контроль, діагностика і прийняття рішень при управлінні рухомими об’єктами;
 • інтегровані комплекси транспортних засобів;
 • тренажерні системи та людський фактор на транспорті;
 • проблеми надійності та енергозбереження;
 • захист довкілля, екологічна безпека, ресурсозберігаючі технології.

Міжнародна науково-технічна конференція "Системний аналіз та інформаційні технології".

Галузь: 

Організатор конференції: НТУ "Київський політехнічний інститут"

Увага! В 2012 році конференція SAIT проходитиме в заочній формі в зв'язку з використанням інфраструктури НТУУ "КПІ" для організації і проведення футбольного чемпіонату Євро-2012.

Тематика конференції

Школа-семінар молодих вчених і студентів «Сучасні комп’ютерні інформаційні технології»

«Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми»

Галузь: 

Кінцева дата подання матеріалів - 31 березня 2012 року.

Адреса:
Україна, 21100, м.Вінниця, вул. Острозького, 32, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Інститути: магістратури, аспірантури і докторантури; математики, фізики і технологічної освіти.

E-mail Оргкомітету: imfito@yandex.ru

Організатори: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.

Телефон / Факс: (0432)-27-90-76; (0432)-27-69-73

Вартість участі, проживання та харчування: Реєстраційний внесок за кожну доповідь складає 200 грн.

Головні напрями роботи:

 1. Методологічні проблеми впровадження інформаційних технологій та інноваційних методик у навчальний процес закладів освіти.
 2. Сучасні проблеми навчання, виховання та розвитку учнів середньої загальноосвітньої школи.
 3. Психолого-педагогічні проблеми навчання і виховання учнів професійно-технічних навчальних закладів.
 4. Діяльність навчальних закладів І – II рівнів акредитації в умовах інформатизації вищої освіти.

САІТ-2010 XII Міжнародна науково-технічна конференція

Галузь: 

[b]Тематика конференції[/b]

[list][*] Системний аналіз складних систем різної природи.
[*] Інтелектуальні системи прийняття рішень.
[*] Grid і системи високопродуктивних обчислень в науці та освіті.
[*] Прогресивні інформаційні технології.
[*] Академічні програми у сфері системного аналізу та інформаційних технологій.[/list]

[b]
Цілі конференції[/b]

[list][*] обмін прогресивними ідеями і науковими результатами між студентами, аспірантами і вченими;
[*] розвиток творчого підходу до наукової діяльності;
[*] стимуляція наукової діяльності студентів;
[*] ознайомлення студентів, аспірантів і молодих вчених з найбільш сучасними досягненнями і науковими результатами в області системного аналізу та інформаційних технологій.[/list]
[b]
Публікація праць конференції[/b]
[list][*] Тези доповідей, оформлені відповідно до встановлених вимог, будуть видані до початку конференції в Збірці праць конференції.

ХV Міжнародна Науково-практична Конференція "Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти"

Галузь: 

Європейський університет проводить щорічну чергову ХV Міжнародну науково-практичну конференцію „Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти”. Оргкомітет запрошує взяти участь у конференції, яка відбудеться [b]26-27 листопада 2009 року[/b] в приміщені Європейського університету за [i]адресою[/i]:
03115, Україна, м. Київ, бульв. Академіка Вернадського, 16–В
Тел.: (044) 424-13-86 (вн.131, 127)
Факс: (044) 424-13-86 (вн.131)

[b]Реєстрація[/b] учасників конференції у приміщенні Європейського університету, м. Київ, бульвар Вернадського, 16-в, в залі засідань (кім. 218 головного корпусу) з 900 до 1000 26 листопада 2009р.
[b]Початок роботи[/b] конференції – 26 листопада 2008 р. о 1000
У роботі конференції беруть участь відповідальні працівники Міністерства освіти і науки України, науково-педагогічні та наукові працівники вищих навчальних закладів, бізнесмени і підприємці України, країн ближнього та далекого зарубіжжя.

[b]Тематика конференції (секцій):[/b]
[list][*] новітні інформаційні технології та їх застосування в економіці, менеджменті, бізнесі та освіті;

Сторінки

Підписатися на RSS - інформаційні технології