філософія

III Міжнародна науково-теоретична конференція «Соціально-політичні та культурні проблеми сучасності»

Галузь: 

[b] Шановні колеги! [/b]

Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський інженерно-педагогічний університет» 26 березня 2010 проводить III Міжнародну науково-теоретичну конференцію «Соціально-політичні та культурні проблеми сучасності». Запрошуємо Вас взяти участь у роботі конференції. У складі конференції будуть працювати політолого-соціологічна, філософсько-культурологічна та історична секція.

Конференция состоится в помещении РВУЗ «КИПУ» по адресу: г.Симферополь, ул. Севастопольская, пер. Учебный, 8. Начало работы конференции 26 марта 2010 года в 10.00. Регистрация участников с 9.30.

Будет издан сборник тезисов выступлений участников до начала работы конференции.

IІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційна Україна: інформатика, економіка, філософія»

Галузь: 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФОРМАТИКИ І ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ.
IІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційна Україна: інформатика, економіка, філософія»

Тематичні напрямки конференції:

1 ІНФОРМАТИКА
Секція 1.Системи штучного інтелекту

1. Теоретичні проблеми штучного інтелекту.
2. Інтелектуальні інформаційні системи.
3. Алгоритмічне та програмне забезпечення мережевих та телекомунікаційних технологій.
4. Математичні моделі на принципах нечіткої логіки для застосування в системах штучного інтелекту.
5. Експертні та багатоагентні системи.
6. Засоби і системи інтелектуалізації комп'ютерних інтерфейсів.

Секція 2. Моделювання процесів мислення та навчання
1. Навчальні програми і віртуальні середовища з елементами штучного інтелекту
2. Моделювання інтелектуальної діяльності людини
3. Комп’ютерна лінгвістика
4. Видобування даних та знань з текстів
5. Алгоритми навчання
6. Когнитівні процеси та їх застосування

Секція 3.Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем

Міжнародна наукова конференція „Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур”

Галузь: 

Кафедра культурології та філософії Національного університету „Острозька академія” проводить міжнародну наукову конференцію
„Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур”

Тема цьогорічної конференції:

ПРОБЛЕМА ІДЕНТИЧНОСТІ ТА
КУЛЬТУРНИЙ ПРОЕКТ ЄВРОПИ

Передбачається обговорення наступного кола загальних проблем:

1.Сучасні стратегії ідентичності;
2.Міжкультурна комунікація в Європі в аспекті сучасних проблем ідентичності;
3.Проблеми ідентичності в сучасній Україні;
4.Націоналізм в епоху наднаціональності;
5.Ідентичність Чужого і «чужі» ідентичності в Європі;
6.Ментальна географія Європи;
7.Топос «Малої Вітчизни».

В рамках конференції маємо намір обговорити різні аспекти актуальних проблем європейської та української ідентичності. А тому запрошуємо до участі філософів, культурологів, істориків, політологів, соціологів, психологів, філологів та ін.

Заявки (форма заявки додається) на участь в конференції надсилати за адресою:

Кафедра культурології та філософії,
Національний університет «Острозька академія»,
Рівненська обл.
м. Острог,
вул. Семінарська 2.
35800,

VI Харківські студентські філософські читання

Галузь: 

Міжнародна наукова конференція

студентів та аспірантів

"VI Харківські студентські філософські читання"

Планується робота наступних секцій

1. Теоретична філософія, логіка, феноменологія

2. Історія філософії

3. Марксистські практики та сучасність

4. Філософська антропологія

5. Етика

6. Філософія та теорія культури

7. Релігієзнавство та філософя релігії

8. Політологія та філософія політики

9. Українознавство

10. Валеологія

В рамках конференції планується робота тематичних круглих столів за напрямами “Історія філософії», «Культурологія», «Політологія» та «Марксистська філософія».

Для участі в конференції потрібно надіслати на електронну адресу Оргкомітету до 1 березня 2009 року:

Філософія гуманітарного знання: раціональність і духовність

Галузь: 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
запрошує взяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції
“Філософія гуманітарного знання: раціональність і духовність”
(13-14 жовтня 2008 року),
приуроченої до 15-ї річниці відродження
філософсько-теологічного факультету

ОРІЄНТОВНА ПРОБЛЕМАТИКА СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАНЬ:
1. Філософія духу, душі, духовності в історико-філософській ретроспективі.
2. Діалектика раціонально-ірраціональної зумовленості природи духовності.
3. Проблема духовної цінності ratio в контексті сучасної теологічної думки.
4. Духовність у дзеркалі теоретичного релігієзнавства та релігійної філософії.
5. Ноетичні, етичні, естетичні та сакрально-містичні ціннісні потенції знання.
6. Культурологічні виміри взаємозумовленості раціональності й духовності.
7. Раціональність і духовність у предметному полі сучасної соціології науки.

“Круглий стіл”:
Розум і віра: внутрішні межі наукового та позанаукового знання

Оргкомітет просить надсилати електронною поштою humanites@ukr.net матеріали:

Сторінки

Підписатися на RSS - філософія