філософія

Міжнародна науково-теоретична конференція студентів та аспірантів «Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес» - 2013

Галузь: 

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-теоретичній конференції студентів та аспірантів «Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес», яка відбудеться 2-3 квітня 2013 р.

Передбачається робота секцій:

 1. Філософська думка України та світова філософія.
 2. Актуальні проблеми історії України.
 3. Духовна культура України: традиції та сучасність.
 4. Педагогіка та психологія: вчора, сьогодні, завтра
 5. Сучасні проблеми економічного розвитку України в умовах глобалізації.
 6. Соціальні проблеми та шляхи розвитку України.
 7. Політичні проблеми та шляхи розвитку України.
 8. Проблеми формування громадянського суспільства і правової держави в Україні.
 9. Мовна підготовка фахівців.
 10. Історія науки і техніки.
 11. Міжнародна освіта в Україні: проблеми та перспективи.
 12. Духовність як основа життя сучасної людини.

Вимоги до змісту тез:

 • актуальність проблеми, що розглядається, та її значущість для розв’язання важливих
 • наукових і практичних завдань;
 • основна частина має містити елементи наукової новизни;

Міжнародна науково-практична конференція "Сучасне правотворення: питання теорії та практики"

Галузь: 

Дата проведення: 14-15 грудня 2012 року

Головні напрямки конференції:

 • Історія та теорія держави та права, філософія права;
 • Конституційне право, муніципальне право;
 • Міжнародне публічне та приватне право;
 • Екологічне, земельне, аграрне право;
 • Цивільне право та процес;
 • ейне право, житлове право;
 • Господарське право та процес;
 • Трудове право, право соціального забезпечення;
 • Адміністративне право та процес, фінансове, інформаційне право;
 • Кримінальне право, кримінально-виконавче право;
 • Кримінальний процес, криміналістика.

  Робочі мови: українська, російська, англійська

  Останній день подання матеріалів: 11 грудня 2012 року.

  Організаційний внесок: 80 грн.

  Умови участі:
  І. Заповнити форму заявки на участь у конференції, на яку можна перейти за посиланням, яке містить на офіційному сайті Причорноморської фундації права, в розділі "Події" в інформації про конференцію.
  ІІ. Надіслати до оргкомітету на електронну скриньку такі документи:
  А) тези доповіді;

 • Міжнародна наукова конференція "Тренос" Мелетія Смотрицького та східний богословський дискурс ранньомодерного періоду

  Галузь: 

  Організатор:
  Національний університет "Острозька академія"

  Тематичні напрямки:.
  - "Тренос": історичні, філологічні та філософські аспекти;
  - Богословські погляди Мелетія Смотрицького;
  - Мелетій Смотрицький та полемічна література XVI - XVII ст.;
  - Схоластика на українських землях;
  - Українська та польська філософська думка в XVI-XVII ст.;
  - Проблема міжрелігійного діалогу в полемічних творах ранньомодерного періоду.

  Робочі мови конференції: українська, польська, англійська.

  VІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційна Україна: інформатика, економіка, філософія»

  Галузь: 

  Тематичні напрямки конференції:
  [b]Секція 1. Системи штучного інтелекту[/b]
  [list]
  [*]Теоретичні проблеми штучного інтелекту
  [*]Нові платформи для автономних систем з інтегрованими системами комунікації
  [*]Алгоритмічне та програмне забезпечення мережевих та телекомунікаційних технологій
  [*]Математичні моделі на принципах нечіткої логіки для застосування в системах штучного інтелекту
  [*]Експертні та багатоагентні системи
  [*]Засоби і системи інтелектуалізації комп'ютерних інтерфейсів
  [*]Алгоритмічне забезпечення паралельних та розподілених обчислень
  [*]Навчальні програми і віртуальні середовища з елементами штучного інтелекту
  [*]Моделювання інтелектуальної діяльності людини
  [*]Комп’ютерна лінгвістика
  [*]Видобування даних та знань з текстів
  [*]Алгоритми навчання
  [*]Когнітивні процеси та їх застосування
  [*]Комп’ютерні технології підтримки прийняття рішень
  [*]Інтелектуальний аналіз даних
  [*]Системи, що навчаються
  [*]Точні та наближені методи розв'язання прикладних задач
  [*]Філософські проблеми штучного інтелекту
  [/list]
  [b]Секція 2. Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем[/b]
  [list]
  [*]Програмна інженерія

  V (ювілейна) Всеукраїнська науково-практична конференція «Людина і держава – плебсологічний вимір»

  Галузь: 

  Організатори:
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
  Академія муніципального управління;
  Фінансово-правовий коледж Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
  Благодійна організація «Центр практичної філософії»

  Основні напрями роботи конференції:

  У межах конференції буде діяти Віртуальний Інститут практичної філософії

  Окрім того, діятимуть секції:

  • Філософії; Філософії права; соціології права;
  • Плебсології;
  • Теорії та історії держави та права;
  • Конституційного права; Адміністративного права; Державного управління;
  • Цивільного право; Господарського права;
  • Трудового права та права соціального забезпечення; Фінансового права;
  • Міжнародного приватного права;
  • Права: земельного, екологічного, аграрного;
  • Кримінального права та кримінології;
  • Правосуддя (цивільний процес, нотаріат, кримінальний процес та криміналістика, оперативно-розшукова діяльність);
  • Маркетингу. Менеджменту організацій;
  • Бюджетування. Управління персоналом;
  • Конфліктології;
  • Комунікації в сучасних умовах;

  VI Всеукраїнська наукова конференція “Гуманітарні аспекти формування особистості”

  Галузь: 

  Організатори: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Кафедра соціальних та гуманітарних дисциплін

  Для обговорення на конференції пропонується тематика за такими напрямами:

  • Вплив гуманітарних дисциплін на формування світогляду.
  • Особливості викладання гуманітарних наук у вищих навчальних закладах.
  • Роль християнської церкви у формуванні особистості.
  • Соціально-правове становище людини: загальнотеоретичні аспекти.
  • Екологічна культура в сучасному соціумі.
  • Офіцер: психолог, педагог, рятівник.
  • Етична та естетична складова особистості офіцера.
  • Мовна культура військовослужбовця.

  Якщо Ви погоджуєтеся взяти участь у роботі конференції просимо Вас подати заявку в оргкомітет до 15 квітня 2012 р., в якій вказати повністю: П.І.П., науковий ступінь, вчене звання, посаду, місце праці, номер контактного телефону і тему доповіді (статті). Заявку подавати за адресою: м. Львів, вул. Клепарівська, 35, ЛДУ БЖД, кафедра соціальних та гуманітарних дисциплін (Нагірняку Михайлу Ярославовичу) або на електронну адресу mnagirniak@mail.ru

  Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні підходи до науки ХХІ сторіччя»

  Галузь: 

  Науково-дослідний центр інноваційних технологій (НДЦІТ) інформує Вас про проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні підходи до науки ХХІ сторіччя».

  Напрямки роботи конференції:

  Історичні науки
  • Історія України;
  • Всесвітня історія;
  • Археологія;
  • Етнологія;
  • Антропологія;
  • Історіографія, джерелознавство;
  • Історія науки й техніки
  Філософські науки
  • Онтологія, гносеологія, феноменологія;
  • Діалектика і методологія пізнання;
  • Соціальна філософія та філософія історії;
  • Філософська антропологія, філософія культури;
  • Історія філософії;
  • Філософія науки та освіти;
  • Логіка;
  • Етика, Естетика;
  • Релігієзнавство;
  • Українознавство;
  • Богослов'я
  Літературознавство

  Міжнародна науково-практична конференція "Філософія та соціологія трансформаційного суспільства"

  Галузь: 

  До участі в конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти, представники органів державної та місцевої влади, громадських організацій та бізнесу.

  Кінцевий термін подання матеріалів - 15 травня 2012 року.

  Тематичні напрямки роботи конференції:

  Міжнародна науково-практична конференція «Ідеологія в сучасному світі»

  Галузь: 

  Шановні колеги!

  Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Ідеологія в сучасному світі», яка відбудеться 19 – 20 жовтня 2011 року на філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка на базі кафедри філософії гуманітарних наук. До участі у конференції запрошуються наукові співробітники, викладачі, аспіранти, студенти.

  За матеріалами конференції планується видання збірника тез. Учасникам конференції буде надана можливість публікації статей у збірнику наукових праць «Філософські проблеми гуманітарних наук», який внесений до переліку фахових видань ВАК України (філософські науки).

  В роботі конференції передбачається проведення таких секцій:
  Секція 1. Філософська рефлексія феномену ідеології.
  Секція 2. Економічні ідеології: теоретичний зміст та соціальна спрямованість.
  Секція 3. Історичні та правові аспекти ідеології.
  Секція 4. Ідеологія і формування особистості.

  Планується проведення круглого столу на тему:

  Ідеологічні основи національної ідеї.

  Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

  ХII Міжнародна наукова конференція «Ільєнківське читання - 2010»

  Галузь: 

  Уважаемые коллеги!

  Приглашаем Вас к участию в ХII Международной научной конференции ИЛЬЕНКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ — 2010, которая состоится в г. Киеве 13-14 мая 2010 года.

  [b] Напрямки роботи конференції: [/b]
  [list] [*] Філософія і культура
  [*] Діалектика ідеального
  [*] Про ідолів і ідеалах
  [*] Діалектика і світогляд
  [*] Вчіться мислити замолоду
  [*] Школа повинна вчити мислити
  [*] Проблема людських здібностей
  [*] Ленінська діалектика і метафізика позитивізму
  [*] Сходження від абстрактного до конкретного в науково-теоретичному мисленні
  [*] Про єдність історичного і логічного
  [*] Про роль класичної спадщини в розвитку категорій матеріалістичної діалектики
  [*] Гуманізм та наука
  [*] Про естетичної природі фантазії
  [*] До питання про суперечність у мисленні
  [*] Пекельне полум'я і вогонь думки: атеїстичний гуманізм сьогодні
  [*] Маркс і західний світ
  [*] Гегель і відчуження. Проблема відчуження у філософії Е.В. Ільєнкова
  [*] Біологічне і соціальне в людині
  [*] Що ж таке особистість? [/List]

  Для участия в конференции необходимо до 31 марта 2010 года подать в оргкомитет следующие материалы:
  [list][*] Заявку на участие
  [*] Материалы доклада [/list]

  Сторінки

  Підписатися на RSS - філософія