Соціальні комунікації в Інтернеті

Група дослідників особливостей спілкування людей в Інтернеті, комунікативних відмінностей між статями, віковими та соціальними групами тощо.