Зберігання історико-культурної спадщини. Наука та практика

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Дата проведення: 22.09.2009
Місце проведення: Україна, м. Київ

"Зберігання історико-культурної спадщини. Наука та практика"
Національний науково-дослідний реставраційний центр (Міністерство культури і туризму України) 22–24 вересня 2009 року проводить VII Міжнародну науково-практичну конференцію «Зберігання історико-культурної спадщини. Наука та практика», яка відбудеться в Києві .

Тематика конференції:

- Загальні питання збереження музейних, архівних та бібліотечних фондів.

- Умови зберігання пам’яток.

- Системи забезпечення мікроклімату.

- Біологічні пошкодження.

- Екологічні, фізичні, хімічні дослідження пам’яток.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Реєстраційну картку, два примірники роздрукованої доповіді, варіант на електронному носії просимо надіслати до 10 квітня 2009 року (після зазначеної дати оргкомітет не буде мати змоги підготувати надіслані матеріали до друку).

Оплата витрат – за рахунок організації, що відряджає.

Правила оформлення доповідей:

- Обсяг до шести сторінок формату А4, набраних на комп'ютері.

- Поля: верхнє – 2 см, нижнє – 2 см, ліве – 3 см, праве –1,5 см.

- Послідовність розташування тексту на сторінці: Назва доповіді (великими літерами, кегль 12) – 2 інтервала – ПІБ автора – 1,5 інтервала – назва установи, країна, місто, – 2 інтервала – текст доповіді. Нумерацію сторінок не ставити.

- Необхідні рисунки, формули, таблиці розміщуються безпосередньо в тексті доповіді та дублюються у файли формату TIFF 300dpi.

- Література до тексту доповіді оформлюється відповідно до правил бібліографічного опису мовою оригіналу.

- Варіант на електронному носії просимо надсилати у форматі файлів MS Win Word версії не нижче за 6,0 (шрифт Times New Roman Cyr, 12 кегль, 1,5 інтервала) з обов'язковим контрольним роздрукуванням у двох примірниках.

01004, м. Київ-4, вул. Терещенківська, 9-б, Національний науково-дослідний реставраційний центр України (ННДРЦУ)

Телефон / факс: (044) 246-41-62, (044) 525-53-42

Е-mail: restorer@i.ua