XXVI краєзнавча конференція молодих вчених

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

19 грудня 2008 р. Історичний факультет Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна проведе XXVI краєзнавчу конференцію молодих вчених, присвячену 160-чю від дня народження О. Я. Єфименко

Планується робота за такими напрямками (секціями):

- Теоретичні проблеми історичного краєзнавства

- Археологія первісних суспільств

- Археологія середньовіччя

- Історія Слобожанщини

- Військова історія Слобожанщини

- Історія релігії та церкви на Слобожанщині

- Історія культури та освіти на Слобожанщині

- Історія міста Харкова

- Університет: історія, історики, традиції

- Краєзнавчі дослідження в Україні

Заявку на участь в конференції просимо надсилати до 10 листопада 2008 р. на електронну адресу Студентського наукового товариства історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна sno@univer.kharkov.ua з поміткою в полі «тема»: «26 Краєзнавча конференція».

У заявці треба вказати:

1) ВНЗ (установа);

2) Посада;

3) ПІБ (повністю);

4) Тема доповіді;

5) Науковий керівник (прізвище, ініціали, вчене звання);

6) Напрямок роботи (секція);

7) Потреба у гуртожитку;

8) Контактний телефон, e-mail;

9) Необхідність персонального запрошення;

10) Необхідність технічних засобів для доповіді;

11) Інші відомості, необхідні оргкомітету, для забезпечення вашої участі у роботі конференції.

Робочі мови конференції – українська і російська.

Докладну інформацію можна знайти на сайті історичного факультету http://www-history.univer.kharkov.ua