XVII Міжнародна науково-технічна конференція "Машинобудування і техносфера XXI століття»

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

[b] Метою конференції [/b] є обмін науково - технічною інформацією, визначення перспективних шляхів створення і розвитку нової техніки і технологій, розробка спільних наукових програм, розвиток міжнародного співробітництва, встановлення ділових контактів і комерційних зв'язків у даній області.

У попередній конференції взяли участь вчені і провідні фахівці з 15 країн світу. Широка участь вчених і практиків з різних країн сприяло розвитку перспективних зв'язків та формуванню традицій спільного обговорення насущних проблем. Робота даної конференції буде спрямована на подальшу консолідацію вчених, фахівців і представників промислових підприємств для сприяння процесу подальшого розвитку техніки і техносфери в умовах глобальної економіки видозмінюється. У період роботи конференції буде проведено XI з'їзд Міжнародного союзу машинобудівників (МСМ). Же-бажаючі брати участь у роботі МСМ і представляти його в своїх країнах і регіонах можуть набути тут в члени МСМ.

Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі цієї конференції і доручити фахівцям Вашої організації виступити з доповідями або повідомленнями.
[b]
ОСНОВНА ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ [/b]
1. Практика та перспективи створення і застосування прогресивних та нетрадиційних технологій. Інтегровані технології. Збірка в машинобудуванні, приладобудуванні. Абразивні та віброабразівние технології.
2. Механізація та автоматизація виробничих процесів. Прогресивне обладнання.
3. Комплексна автоматизація проектування, підготовки і управління виробництвом. Економічні проблеми техносфери.
4. Проблеми створення та застосування прогресивних інструментів та інструментальних матеріалів.
5. Управління якістю продукції і технічних систем. Проблеми інженерії поверхневого шару виробів.
6. Сучасні проблеми машинознавства і деталей машин.
7. Сучасні проблеми інженерії матеріалів, процесів і матеріалознавства в машинобудуванні. Ущільнюючі технології та покриття виробів машинобудування.
8. Питання моделювання й розрахунків технічних систем.
9. Спеціальна техніка і технології техносфери. Екологічні проблеми техносфери.
10. Сучасні проблеми інженерної освіти.
11. Проблеми машинобудування харчової та переробної промисловості

В рамках конференции можно проводить рекламу и презентации фирм. Рабочие языки конференции – украинский, русский, английский, немецкий и французский.

[b]МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ[/b]
Планируется издание на языках оригинала материалов конференции в сборнике трудов конференции или сборнике научных трудов ДонНТУ, включенного в перечень ВАК, в случае соответствия статей машиностроительной тематике и требованиям ВАК. Объем материала рукописи для сборника трудов конференции до четырех полных страниц (для сборника ВАК объем 5-8 страниц с доплатой по требования конференции). Для принятия решения о включении Вас в число участников конференции и Вашего доклада в программу конференции, а также своевременного издания сборников трудов Вам необходимо до 20 мая 2010 года выслать обязательно по обычной почте и дополнительно по электронной:
[list][*] заявку-договор на участие (см. образец);
[*] подтверждения об оплатах (копии п/п или квитанции);
[*] материалы статьи или текст рекламы в двух экземплярах;
[*] письмо (от организации) на публикацию материалов;
[*] CD диск с записью материалов.[/list]
Последний день подачи заявки: [b]20 мая 2010 г.[/b]

[b]Организаторы:[/b] Международный союз машиностроителей, Донецкий национальный технический университет и ряд ведущих университетов и организаций различных стран

[b]Контактная информация:[/b] Украина, 83001, г. Донецк, ул. Артема, 58, ГВУЗ ДонНТУ, кафедра «Технология машиностроения», Оргкомитет. Тел./факс: +38 062 305-01-04, +38 062 301-08-05; ?моб. тел.: +38 050 620-23-96. E-mail: tm@mech.dgtu.donetsk.ua, mntk21@mail.ru

[b]Эл. почта:[/b] tm@mech.dgtu.donetsk.ua

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon Info_2010_rus.doc402 КБ