XVI Міжнародна конференція "Теплотехніка та енергетика в металургії"

Розділ: 

Галузь: 

Місце події: 

Ключові слова та терміни: 

Дата проведення конференції: 4-6 жовтня 2011 р.
Останній день подачі заявки на участь: 15 травня 2011 р.

Організатори: Міністерство освіти і науки України; Національна металургійна академія України; Академія наук вищої школи України; Об'єднання підприємств "Металургпром"; Асоціація "Центр впровадження енергозберігаючих та інноваційних технологій" ("ЦВ ЕНЕРГОІНТЕХ").

Проблематика конференції:

  • Технологічна секція. Теплотехнології металургійного виробництва. Конструювання промислових печей та їх елементів. Технологія теплової обробки матеріалів та виробів. Вогнетривкі і теплоізоляційні матеріали. Пальникові пристрої. АСУ ТП.
  • Теоретична секція. Моделювання тепломасообмінних процесів у промислових печах і котельних агрегатах.
  • Екологічна секція. Екологічні проблеми металургійного виробництва. Зниження шкідливих викидів при експлуатації енергетичних установок і теплових агрегатів.
  • Енергетична секція. Ефективне використання енергії в печах і котельних агрегатах. Відновлювані джерела енергії та їх застосування в народному господарстві.

Робочі мови: українська, англійська, російська.

Учасники конференції отримають можливість виступити з доповідями, встановити творчі та ділові контакти з колегами. Тези представлених доповідей будуть видані в збірнику праць конференції. За бажанням авторів, повні тексти доповідей, можуть бути опубліковані в збірниках праць НМетАУ "Металлургическая теплотехника" й "Технічна теплофізіка та промислова Теплоенергетика" протягом 2011-2012 рр.

Вартість участі:
- 400 грн / 1600 руб. (участь у всіх запланованих заходах конференції: виступ з доповіддю; публікація тез доповіді в працях конференції; комплект роздаткових матеріалів (праці конференції, рекламні матеріали); участь у кофе-брейках, урочистій вечері; загальна фотографія учасників конференції);
- 200 грн. / 800 руб. (участь в роботі конференції зі стендовою або секційною доповіддю; публікація тез доповіді в працях конференції; праці конференції);
- 80 грн. / 320 руб. (публікація тез доповіді; електронна версія праць конференції (надіслати електронною поштою оплату оргвнеску до 01.06.2011 р.)).

Банківські реквізити:

Для оплати стандартного або мінімального оргвнеску українськими платниками
Асоціація "Центр впровадження енергозберігаючих та інноваційних технологій"
Скорочена назва: Асоціація "ЦВ ЕНЕРГОІНТЕХ".

Юридична адреса: 49000, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 9
код ЄДРПОУ 34563345
р / р 26007091000498 в ХОФ ПАТ "Укрсоцбанк" м. Харків, МФО 351016.
Св-во плат. ПДВ номер 04224393, ІПН 345633404635.
Тел. (056) 370-54-38, факс (056) 374-39-01,
e-mail: sergey-voloshko@mail.ru
Призначення платежу: Оргвнесок на конференцію "Теплотехніка та енергетика в металургії".

Для оплати стандартного або мінімального оргвнеску російськими платниками

Банк кореспондент: БИК 044525225. 30101810400000000225
ВАТ "Сбербанк Росії" м. Москва
ІНН 7707083893 ОКПО 00032537
код ЗКГНГ ​​- 96130

Банк переводополучателя: Кор. рах. 30111810300000000230
ПАТ "Укрсоцбанк", Україна, Київ.

Переводополучатель: Номер рахунку: 26007091000498
Асоціація "ЦВ ЕНЕРГОІНТЕХ",
м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 9
Дніпропетровське відділення.
ХОФ ПАТ "Укрсоцбанк"
МФО 351016 КОД БАНКУ 09351014

Останній день сплати оргвнеску: 1 вересня 2011 р.

Останній день подачі тезисів доповідей: 1 червня 2011 р.

Для публікації тез доповіді необхідно направити до організаційного комітету конференції:
- рукопис тез обсягом до 2 сторінок формату А4 в друкованому (1 примірник) та в електронному (на CD-R) вигляді, оформлену відповідно до вимог. Рукопис повинен бути підписаний усіма авторами;
- експертний висновок про можливість публікації тез у відкритій пресі;
- відомості про авторів доповіді у друкованому та електронному вигляді;
- супровідний лист керівництва підприємства (організації).

Оргкомітет розгляне відповідність представлених матеріалів тематиці конференції та можливість їх публікації. Рішення оргкомітету буде доведено до відома авторів.

Для виступу на пленарному або секційному засіданні доповідачу необхідно підготувати мультимедійну презентацію в MS Power Point XP, що включає не більше 15 слайдів. Тривалість виступу - до 15 хвилин.

Стендова доповідь оформляється авторами на аркуші формату А1 і надається в оргкомітет конференції.

Контактні особи: Губинський Михайло Володимирович, Гупало Олена В'ячеславівна

Вимоги до оформлення тез доповіді:

-Обсяг тез - до 2 сторінок формату А4.
- Текст рукопису набирається в редакторі "Microsoft Word XP або 2003".
- Шрифт - "Times New Roman", розмір 14 пт.
- Міжрядковий інтервал - 1,0.
- Всі поля - 3 см.
- Відступ першого рядка абзацу - 1 см.
- Формули готують у редакторі формул "MsEquation". Розміри дрібного індексу та дрібного символу в "MsEquation" - не менш 10 пт.
- Ілюстрації і таблиці включають безпосередньо в текст, а також надаються у вигляді окремих файлів на CD-R або дискеті разом з файлом тез. В якості ілюстрацій можуть використовуватися чорно-білі малюнки у форматі *. bmp або *. jpg, діаграми і графіки, виконані в "Microsoft Graph". Не допускається включення в текст графічних об'єктів "MathCad", "MathLab" та інших пакетів прикладних програм, а також фотографій.

Рукопис повинен починатися з назви доповіді, набраного без абзацного відступу заголовними буквами напівжирним шрифтом і розташованого по центру сторінки. Нижче розташовують вирівняні по центру сторінки і набрані без абзацного відступу напівжирним курсивним шрифтом прізвища та ініціали авторів, а під ними - місце роботи, місто і країна авторів доповіді, набрані звичайним курсивним шрифтом. Далі йде основний текст.

Усі таблиці та рисунки, наведені у тексті, повинні мати назву. Формули при необхідності нумеруються. Номер формули позначається арабськими цифрами в круглих дужках біля правого поля сторінки.

Назви та текст таблиць, назви малюнків (включаючи експлікації) набирають звичайним шрифтом ("Times New Roman", розмір 12 пт) і вирівнюють по центру. Назви та експлікації за шириною не повинні перевищувати розміри малюнків або таблиць.

Всі структурні елементи тез (назва; список авторів; місце роботи, місто і країна авторів доповіді; основний текст; література) відділяються один від одного символом нового рядка.

Відомості про авторів:
Відомості мають включати інформацію про всіх авторів: П.І.Б. (Без скорочень); науковий ступінь; вчене звання; посаду і місце роботи, адресу організації; телефон, адресу електронної пошти. Необхідно також вказати, кому з авторів доручено вести листування.

Факс +380 (562) 46-24-73, 47-44-27
E-майл ktemp@ktemp.dp.ua
Адреса оргкомітету "Теплотехніка та енергетика в металургії", Кафедра ТЕМП, Національна металургійна академія України, проспект Гагаріна, 4, м. Дніпропетровськ, 49600, Україна.